Space

Publiski tiesiskā informācija

ZIŅOJUMS PAR KAN Sp. z o.o. (turpmāk tekstā — “Sabiedrība”) NODOKĻU STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANU PAR 2020. FINANŠU GADU


Ziņojums ir sagatavots un publiskots, lai izpildītu pienākumu, kas izriet no [Polijas Republikas] likuma par juridisko personu ienākumu nodokli 27.c panta.

Grupa KAN

Sabiedrība pilda Grupas KAN, kas ir Polijas un Eiropā atzīts un pieredzējis modernu instalāciju risinājumu un sistēmu KAN-therm — pilnīgu instalāciju multisistēmu iekšējo ūdensapgādes, apkures un tehnoloģisko sistēmu būvēšanai — ražotājs un piegādātājs, centrālo struktūrvienības funkciju. Gripas ietvaros Sabiedrība atbild vispirms par instalāciju sistēmu KAN-therm ražošanu un izplatīšanu Polijas un ārvalstu tirgos tieši vai ar ārvalstu izplatīšanas sabiedrību tīklu, kas pieder Grupai. Ārvalstu izplatīšanas sabiedrības atrodas Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Vācijā un Ungārijā.

Procesi un procedūras, kas attiecas uz pienākumu, kuri izriet no nodokļu tiesību noteikumiem, izpildes pārvaldību.

Uzdevumu un pienākumu nodokļu jomā izpildes ziņā Sabiedrība darbojas pamatojoties uz sagatavotām un ieviestām procedūrām un procesiem, kuru piemērošana praksē ļauj pareizi un savlaicīgi izpildīt pienākumu, kas izriet no tiesību aktu noteikumiem. Sabiedrībai ir zema tendence uzņemtie nodokļu risku. Sabiedrības darbības mērķis ir pastāvīgi pārbaudīt plāšu Sabiedrības aktivitātes spektru attiecībā uz atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem un nodokļu riska esamību. Sabiedrība izrāda augstu tendenci sadarboties ar Polijas nodokļu iestādēm, ko apliecina, piemēram, tas, in. AEO pilnvarotā uzņēmēja sertifikāta iegūšana (no 2010. gada).

Visi darījumi ar partneriem tiek pārbaudīti attiecībā uz šo darījumu apstākļu un partnera datu atbilstību faktiskajam stāvoklim. Pirms pārskaitījuma veikšanas bankas konti tiek pārbaudīti baltajā sarakstā un papildus tam internetbankas modulī. Sabiedrība saņem no ārvalstu partneriem nodokļu rezidences sertifikātus. Papildus tam partneri tiek pārbaudīti attiecībā uz faktisku darbības veikšanu. Sabiedrības partneri tiek pārbaudīti sistēma VIES, un to papildu pārbaude šajā sistēmā tiek veikta ar specializētas programmatūras, kas paredzēta vienotu revīzijas lietu pārbaudei pirms tās nosūtīšanas, izmantošanu.

Sabiedrībā darbojas elektroniskas dokumentu apmaiņas sistēma. Saskaņā ar procedūru visus rēķinus pieņem atbilstoši procedūrai ar elektriskās dokumentu apmaiņas sistēmas izmantošanu personās, kas norādītas atbilstības matricu.

Citas procedūras, ko ieviesusi un izmanto Sabiedrība:

Sabiedrība pastāvīgi tiecies paaugstināt grāmatvedības dienestu kvalifikāciju. Apmācību kursi grāmatvedības nodaļā tiek regulāri veikti, balstoties uz pastāvīgu sadarbību ar apmācību uzņēmumu. Papildus tam tiek nodrošināti tematiski apmācību kursi atkarībā no vajadzībām un atbildot uz nodokļu tiesību noteikumu grozījumiem.

Gadījumos, kas prasa papildu konsultācijas vai analīzes, Sabiedrība izmanto profesionālu atbalstu no konsultantiem un speciālistiem.

Brīvprātīgas sadarbības ar Valsts nodokļu administrāciju veidi

2020. finanšu gadā Sabiedrība neiestatījās brīvprātīgās sadarbības ar Valsts nodokļu administrācijas iestādēm.

Nodokļu pienākumu īstenošana

Sabiedrība kas veic nodokļu norēķinus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem nodokļu un bilanču jomā, un nodokļu saistību summas tiek regulēti terminos, kas paredzēti tiesību aktu noteikumos. 2020. finanšu gadā Sabiedrība izpildīja nodokļu pienākumus šādu nodokļu ziņā:

Sabiedrība veic savas ražošanas darbības daļu Īpašajā Suvalku (Suwałki) ekonomiskā zonā (Bjalistokas (Białystok) apakšzona), tāpēc saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktu noteikumiem ienākums, kas iegūts no minētās zonas teritorijā veiktās darbības, ir atbrīvots no juridisko personu ienākumu nodokļa.

Nodokļu shēmu identifikācija

2020. finanšu gadā Sabiedrība nav identificējusi nekādu nodokļu shēmu, tāpēc tai nebija pienākuma nodot kompetentām nodokļu iestādēm informāciju šajā ziņā.

Darījumi ar saistītajiem subjektiem

Tālāk ir noradīta informācija par viendabīgiem darījumiem ar saistītajiem subjektiem, kuru vērtība, kas skaitīta atsevišķi katram darījumam, pārsniedz 5 % no bilances aktīvu summas tiesību aktu noteikumu grāmatvedības jomā izpratnē.

SAISTĪTAIS SUBJEKTS

NODOKĻU REZIDENCES VALSTS

DARĪJUMA VEIDS

KANEX Sp. z o.o.

Polija

izstrādājumu, preču un pakalpojumu pārdošana

OOO KAN-R

Krievija

OOO KAN-therm UA

Ukraina

KAN-therm HU Kft.

Ungārija

VSH Fittings B.V.

Nīderlande

preču iegāde

Darījumu ar saistītajiem subjektiem, kas minēti tabulā iepriekš, kopējā vērtība ir 176 950,81 tūkst. PLN.

Pārstrukturēšanas darbības

2020. finanšu gada Sabiedrība nav veikusi pārstrukturēšanas darbības, kas var ietekmēt tās nodokļu saistību vai saistīto subjektu nodokļu saistību apmēru. Sabiedrība neplāno arī veikts tādas darbības tuvākajā laikā.

Nodokļu pieteikumi, ko iesniedz Sabiedrība

Tālāk sniegtā informācija par pieteikumiem, ko Sabiedrība iesniedza kā nodokļu maksātājs 2020. finanšu gadā.

PIETEIKUMS PAR ŠĀDU DOKUMENTU IZSNIEGŠANU:

IESNIEGTS (JĀ — skaits/NĒ)

vispārīgās nodokļu interpretācija

tiesību aktu nodokļu jomā interpretācija

JĀ — 1 (*)

saistošā informācija par likmēm

saistoša akcīzes informācija

citu lēmumu vai interpretāciju, kas saistītas ar nodokļu norēķiniem

(*) — interpretācija par preču eksporta aplikšanu ar nodokli pēc 0 % likmes

Nodokļu norēķini teritorijās vai valstīs, kas piemēro kaitīgu nodokļu konkurenci

2020. gadā Sabiedrība neveica nodokļu norēķinus teritorijās vai valstīs, kas piemēro kaitīgu nodokļu konkurenci.

Sabiedrība ievēro arī tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu. Aizliegums sadarboties ar valstīm, kurām piemērots embargo vai citas starptautiskas sankcijas, kas tieši noteikti Sabiedrības Vispārīgajos pārdošanas noteikumos.

Sīkdatņu iestatījumi

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu dažādus pakalpojumus, pastāvīgi tos uzlabotu, parādītu reklāmas, kas atbilst Jūsu interesēm, un nodrošināt piekļuvi sociālo mediju funkcijām. Dažas sīkdatnes ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes pareizai darbībai un iespējas izmantot tās funkcijas nodrošināšanai. Pēc Jūsu piekrišanas mēs arī izmantojam analītiskās sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, un mārketinga sīkdatnes, lai rādītu reklāmas un saturu mūsu tīmekļa vietnē. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm un to izmantošanas veidu.
Noklikšķinot uz “Pieņemt visu”, Jūs piekrītat visu sīkdatņu izmantošanai. Noklikšķinot uz “Pielāgot sīkdatņu iestatījumus”, Jūs varat izvēlēties, kurām sīkdatnēm Jūs piekrītat. Jebkurā brīdī Jūs varat mainīt sīkdatņu iestatījumus vai atsaukt piekrišanu.

Sīkdatņu iestatījumi

Šis instruments palīdz izvēlēties un deaktivizēt dažādus tagus/izsekotājus/analītiskos rīkus, kas tiek izmantoti šajā tīmekļa vietnē.