KAN-therm: Kvalitāte cilvēkiem un videi
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kvalitāte cilvēkiem un videi

KAN produkti ir jau ražoti kopš 25 gadiem. Tajā laikā tika izstrādāti produktu ražošanas un kvalitātes, kā arī ietekmes uz vidi augsti standarti.

Produkcija ir veikta zem uzņēmuma, lieliski apgādātas pētniecības laboratorijas stingras uzraudzības. Ražoti elementi ir arī kontrolēti ārējās laboratorijās. Ražošana, kā arī visā firmas darbība, ir pakļauta kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001: 2015, ko apliecina pazīstamas institūcijas Lloyd's Register Quality Assurance Limited sertifikāts.

KAN-therm sistēmas palīdz ievērot ekoloģisku prasību mūsdienu būvniecībā, saskaņā ar energotaupības un celtnes ietekmes uz vidi novērtēšanas sistēmu nosacījumiem. KAN uztur konstrukcijas un materiālu risinājumus, kas atbilst līdzsvarotas, ekoloģiskas būvniecības idejai. KAN-therm instalācijas izmantošana var reducēt ūdens patērēšanu ēkā, atļauj optimizēt enerģijas patērēšanu, var ietekmēt uz siltuma komforta uzlabošanu telpās. Garantē arī veselās ūdens piegādi bez kvalitātes mainīšanas. Visiem investoriem, kuriem ir svarīgas līdzsvarotas būvniecības idejas, KAN-therm instalācijas izvēle nozīme ēkas ekoloģisku parametru paaugstināšanu!