KAN-therm: BlīvējumiBlīvējumi

KAN-therm Copper sistēmas veidgabali standartā ir aprīkoti ar EPDM (etilēnpropilēndiēna monomērs) gumijas gredzenblīvēm, savukārt KAN-therm Copper Gas sistēma ir aprīkota ar NBR (nitrila butadiēna gumija) gredzenblīvēm, ko izmanto dabasgāzes un LPG instalācijās. Turklāt pieejami ir arī FPM (fluorīda propilēna monomērs) gredzenblīvēm saules un saspiesta gaisa sistēmām.

Blīvējumu darba parametri un lietojumu diapazons ir norādīts tālāk tabulā:
Gredzenblīves nosaukums Īpašības un darba parametri Blīvējumu lietojums
System KAN-therm Copper EPDM
(melns)
 • Maks. darba spiediens: 16 bāri (10 bāri saspiestam gaisam)
 • Darba temperatūra: no -20 °C līdz +110 °C
 • Īslaicīgi: +135 °C
 • Dzeramais ūdens
 • Centrālā apkure
 • Dzesēšanas ūdens (slēgtas un atvērtas sistēmas)
 • Saspiestas gaiss (eļļas saturs līdz 25 mg/m³)
 • Šelfa instalācijas
System KAN-therm Copper FPM
(zaļš)
 • Maks. darba spiediens: 10 bāri
 • Darba temperatūra no -20°C līdz +200°C
 • Īslaicīgi: 230 °C
 • Saules instalācijas*
 • Saspiests gaiss
 • Inertu gāzu instalācijas
 • Dīzeļdegvielas transportēšanas instalācijas
 • Uzmanību!
  Neizmantot karsta tīrā ūdens instalācijās.
*Saskaņā ar EN 1254-2 jāizmanto parametru diapazonā. Darba temperatūra: ≤ +120°C, maks. darba spiediens: 16 bāri Ø ≤ 54 mm, un 10 bāri Ø > 54 mm
 
Visi KAN-therm Copper sistēmas veidgabali ar diametru no 12 līdz 108 mm ir aprīkoti ar LBP (Leak Before Press – norāda neiepresētus, noplūstošus savienojumus) funkciju.
 
System KAN-therm Copper
 
System KAN-therm Copper
12 līdz 108 mm diametra diapazonā šī funkcija tiek veikta ar piemērotu veidgabalu konstrukciju (īscaurules ovālumu).