KAN-therm: Savienošanas tehnika
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Savienošanas tehnika

PEXCc un PE-RT caurules galvenā savienošanas metode KAN-therm Push sistēmā ir iespīlēšanas tehnika ar centrāli iebāztu misiņa gredzenu. Savienojumi ir sasniedzami spiežot caurules paplašināta gala uz savienotāju, pēc tam uzbāžot uz savienojumu misiņa iespīlēšanas gredzenu. Caurules materiāls ir iepresēts savienotāja rievā, tāpēc visa virsma ir blīva - kas garantē instalācijas ideālu hermētiskumu un izturību. Tehnikai nav nepieciešami nekādi papildi blīvējumi, piem. O-Ring. Nav arī jūtīga uz montāžas kļūdām - tā ir vēl viena priekšrocība.

 

1. PEXCc vai PE-RT cauruli atgriezt perpendikulāri asij, uz attiecīga garuma, lietojot šķēres, paredzētas plastmasas caurulēm.

2. Uzstādīt gredzenu uz cauruli, ar iekšēji fasēto galu no fitinga puses.

 

 

  

 

 

 

 

3. Uz akumulatora vai rokas ekspandera novietot galviņu ar attiecīgu diametru. Caurules paplašināšanu ar ekspanderu veikt trīs fāzēs.

4. Tieši (!) pēc paplašināšanas iebāzt savienotāju caurulē līdz pēdējai pabiezināšanai uz fitinga uzgaļa (neiebāzt cauruli līdz fitinga uzmavai!).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pirms caurules novietošanas procesa uzstādīt attiecīgas spailes preses spīlēs. Gredzenu uzstādīt izmantojot rokas presi vai hidraulisko presi ar kāju piedziņu. Pirms caurules novietošanas procesa uzstādīt attiecīgas spailes preses spīlēs. Gredzenu uzstādīt izmantojot rokas presi vai hidraulisko presi ar kāju piedziņu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Savienojums ir gatavs spiediena pārbaudei.