KAN-therm: KAN-therm sadalītāji
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN-therm sadalītāji

Virsmas apsildes instalācijas pamatīga regulēšana ir savienota ar plūsmas pretestības nolīdzināšanu attiecīgās spirālveida caurulēs, lai sasniegt attiecīgu ūdens izplūšanu.

Tāda regulēšana ir iespējama ar:

  • regulēšanas vārstiem 51A, 71A sērijas sadalītāju apakšējā sijā, 

  • regulēšanas-mērīšanas vārstiem (patēriņa mērītājiem) 55A un 75A sērijas sadalītāju apakšējā sijā. 

Virsmas apsilde ir instalācija funkcionējoša ar zemiem parametriem. Maksimāla barošanas temperatūra nevar pārsniegt 55°C. Tāpēc, ja virsmas apsilde būs barota ar viena avota, kā tradicionāli radiatori, jālieto vietēju vai centrālu maisīšanas sistēmu.

Centrāla maisīšanas sistēma; izmantota gadījumā, kad virsmas apsilde ir plānota dažādos ēkas stāvos. Visbiežāk tāda sistēma ir lokalizēta katla telpā, pie katla.

Vietēja maisīšanas sistēma; izmantota gadījumā, kad virsmas apsilde ir plānota viena ēkas stāva ietvaros. Sistēmas jānovieto instalācijas skapjos, pie apsildes instalācijas.

73A un 77A sērijas sadalītājs, pieslēgts tieši pie radiatora instalācijas, veido vietēju maisīšanas sistēmu. Termostatiskā galviņa ar kapilāru sargā no iespējamas temperatūras paaugstināšanas, kā arī atļauj to regulēt "uz apakšu" līdz 55°C.