KAN-therm: BETOKAN plastifikatoriBETOKAN plastifikatori

Lai pasargāt apsildes monolīta virsmu no sasprāgšanas termiskā darba laikā, jālieto betona plastifikatoru BETOKAN. Minimāls betona virsmas biezums virs caurules ir 4,5 cm (6,5 cm virs siltuma izolācijas). Lietojot betona plastifikatoru BETOKAN Plus ir iespējami reducēt betona virsmas biezumu virs caurules līdz 2,5 cm (4,5 cm virs siltuma izolācijas).

Keramika vai akmens grīdas seguma gadījumā, kā arī stipri noslogota pārseguma gadījumā rekomendējam stiegrot plāksnes, novietojot uz caurulēm tīklu no tērauda stieplēm ar biezumu 3 mm un šūnu 10x10 cm. Stiegrojuma pielietošana nepaaugstina pārsegumu, bet plāksnes sasprāgšanas gadījumā ierobežo iesprāguma augstumu un platumu. Stiegrojums jābūt pārrauts dilatācijas spraugu vietās. Stipri noslogotiem pārsegumiem (stiprākiem par paredzētiem dzīvojamai būvniecībai) attiecīgi jāizvēl betona virsmas augstumu un izolācijas veidu, lai liece nepārsniegtu 5 mm.

Lielas virsmas jāsadala uz mazākām ar dilatācijas spraugām (min. biezums 0,5 cm - dilatācijas profils vai malu lente), lai vienveidīgas plāksnes platums nepārsniegtu 8 m, platība 30 m2, un lai sānu garumu korelācija būtu 1:2.