KAN-therm: Savienošanas tehnikaSavienošanas tehnika

Galvenā caurules un fitingu savienošanas metode KAN-therm Push Platinum sistēmā ir iespīlēšanas tehnika ar centrāli iebāztu misiņa gredzenu. Savienojumi ir sasniedzami spiežot caurules paplašināta gala uz savienotāju, pēc tam uzbāžot uz savienojumu misiņa iespīlēšanas gredzenu. Caurules materiāls ir iepresēts savienotāja rievā, tāpēc visa virsma ir blīva - kas garantē instalācijas ideālu hermētiskumu un izturību. Tehnikai nav nepieciešami nekādi papildi blīvējumi, piem. O-Ring. Nav arī jūtīga uz montāžas kļūdām - tā ir vēl viena priekšrocība.

 

1. Daudzslāņu caurule PE-Xc/Al/PE-HD Platinum atgriezt ar šķērēm uz nepieciešamu garumu. Caurule jābūt pārgriezta perpendikulāri asij. UZMANĪBU!!! - Griešanai izmantot tikai asu, neizrobītus griešanas asmeņus.

2. Uzstādīt gredzenu uz cauruli, ar iekšēji fasēto galu no fitinga puses. Uzlasīt gredzenu caurules diametram.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cauruli paplašināt ar rokas vai akumulatora ekspanderu. Abos gadījumos paplašināt cauruli trīs fāzēs. Pirmās divas fāzes nepilnīgas, pagriežot ekspanderu uz 30° un 15° attiecībā caurulei. Trešā paplašināšana - pilnīgā. UZMANĪBU!!! - Caurules paplašināšanai izmantot paplašināšanas galviņu Push Platinum.

4. Iebāzt savienojumu caurulē līdz pēdējai pabiezināšanai uz fitinga.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Iebāzt gredzenu, izmantojot rokas, hidraulisko, ar kāju piedziņu vai akumulatora presi. Fitingi var būt turēti tikai ar uzmavām. Nedrīkst vienlaicīgi iebāzt divus gredzenus.

6. Gredzena novietošanas uz fitinga jākontrolē montāžas procesu - pēc gredzena piebīdīšanas pie fitinga uzmavas pārtraukt procesu. Savienojums ir gatavs spiediena pārbaudei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lai eliminēt fitinga pārmērīgu noslogojumu ar liekšanas spēku, nerekomendējam liekt caurules tuvāk par 10 ārējiem diametriem no fitinga.