KAN-therm: Tehnoloģiskās un rūpnieciskās instalācijas
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Tehnoloģiskās un rūpnieciskās instalācijas

KAN-therm cauruļu sistēmas ir paredzētas vispirms tipiskām ūdensvadu un apsildes instalācijām. Bet ņemot vērā cauruļu un savienotāju materiāla izturību un augsto kvalitāti, plašu diametru diapazonu un savienojuma tehnikas drošību un ātrumu, tās var būt arī izmantotas tehnoloģiskās aplikācijās, sākot no saldēšanas tehnikas, caur saspiesta gaisa instalācijām, beidzot uz rūpnieciskām instalācijām.

Pretēji standarta pielietošanai (tādas instalācijas darba parametri ir noteikti attiecīgās normās), tehnoloģiskās instalācijās var ierasties dažādi, netipiski darba apstākļi. Ņemot vērā darba līdzekļu varietāti, ķīmisko sastāvu, bieži galīgu temperatūru un spiedienu, katrs KAN-therm caurules un savienotāju gadījums jābūt individuāli aprunāts.

KAN-therm sistēmu izmantošanas instalācijās piemēri*

Sistēmas nosaukums KAN-therm

KAN-therm Push

KAN-therm
ultraPRESS
KAN-therm PP KAN-therm Steel KAN-therm Inox

Diametru diapazons
[mm]

12-32 16-63 16-110 12-108 15-168,3
ūdens
apsilde (4. un 5. klase)
ūdens tvaiks
tehnoloģiskais siltums
solārs
dzesēšanas
saspiests gaiss
tehniskās gāzes
tehniskās eļļas
rūpniecība
balneoloģija

Kopsavilkumam ir tikai orientācijas raksturs. 

 standarta pielietojuma diapazons

 iespējama pielietošana - pārbaudiet nosacījumus!

Katrā netipiskā gadījumā pārbaudiet KAN-therm elementu pielietošanas nosacījumus, izmantojot tehniskus-informācijas materiālus un KAN Tehniskās nodaļas rekomendāciju. Lai precizēt nosacījumus un pareizi novērtēt sistēmas noderīgumu, Jums palīdzēs formulārs-pieprasījums, kurš attiecas sistēmas elementu izturībai, ievērojot tādas instalācijas galveno darba parametru. Pamatojoties uz sūtītiem datiem, ātri un efektīvi var uzsākt sistēmas noderīguma akceptācijas procedūru konkrētai instalācijai.