KAN-therm: Ārējas virsmas apsilde
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Ārējas virsmas apsilde

Ārējo virsmu apsilde (virsmas, kuras kontaktēs ar ārējo gaisu) ir savienota ar caurules segšanu ar grunta slāni (piem. ar smiltīm), un pēc tam mērķa virsmas uzklāšanu, tas var būt piem. kaltais akmens, sporta laukuma zāle vai cits materiāls, atkarīgi no virsmas norādījuma. Tādā konstrukcija sargā no ārējas virsmas pārmērīgas segšanas ar sniegu vai ledu ziemā un nodrošina lietošanas drošību.

Arī ārējas virsmas apsilde biežāk ir izmantota vienģimeņu (garāžas piebrauktuves, trotuāri, ārējas kāpnes un terases) un sabiedriskā būvniecībā. Tādas instalācijās ir standartā izmantotas arī sporta investīcijās, piem. stadionos, futbola laukuma zāles apsildīšanai.