KAN-therm: KAN-therm SMART programmatūras atjaunošanaKAN-therm SMART programmatūras atjaunošana

Programmatūras versijas atjaunināšana uz jaunāku versiju nodrošina (cita starpā) uzlabotus apkures vadības algoritmus un daudzas jaunas funkcijas, kas atvieglo visas KAN-therm SMART sistēmas darbību.

Pieejamie bāzes staciju varianti un to identificēšana

SMART bāzes stacijas KAN-therm sistēmā ir pieejamas 2 variantos:

 • ar programmatūru atmiņas kartē
 • ar programmatūru ierīces iekšējā atmiņā

Bāzes stacijām, kas ražotas pēc 03.03.2014., ir iebūvēta iekšējā atmiņa.

Lai uzzinātu ražošanas datumu, skatiet bāzes stacijas datu plāksnīti (4. pozīcija).

 

 

 

Programmatūras versijas pārbaude 

KAN-therm SMART bāzes stacijas programmatūras pašreizējo versiju var pārbaudīt telpu vadības blokā vai ar interneta pārlūka palīdzību (pievienojot datoru KAN-therm SMART bāzes stacijai). 

Telpu vadības bloka izvēlnē    izvēlieties “So2”.

Cipari apakšā norāda programmatūras versiju, piemēram, zemāk esošajā attēlā versija ir 1.30

Programmatūras versiju var arī pārbaudīt, pievienojot datoru bāzes stacijai – skatiet KAN-therm SMART bāzes stacijas rokasgrāmatu.

Programmatūras versiju var nolasīt pēc "SW" parametra (atrodas pārlūkprogrammas labajā pusē).

 

Ja programmatūras versijas numurs ir zemāks par vietnes atjauninājumā pieejamo numuru, jums jāinstalē atjauninājums, kā aprakstīts turpmākajās instrukcijās.

 

Instrukcijas bāzes stacijas programmatūras atjaunināšanai ar programmatūru SD kartē (bāzes stacija ar SD karti):

 1. Atvienojiet bāzes staciju no strāvas padeves

 2. Izņemiet karti

 3. Dublējiet visus kartes failus

 4. Aizstājiet kartes failus ar failiem, kas lejupielādēti no KAN tīmekļa vietnes

 5. Ievietojiet karti bāzes stacijā

 6. Pievienojiet bāzes staciju strāvas padevei

 7. Bāzes stacija tiks automātiski atjaunināta (pēc apmēram 5 minūtēm). Atjaunināšanas procesu nedrīkst pārtraukt.

 8. Atjaunināšanas procesa laikā visi LED indikatori būs izslēgti. Jūs redzēsiet, ka process ir beidzies, kad bāzes stacija automātiski restartēsies (mirgos visi LED indikatori) un pēc tam ieslēgsies normālā darbības režīmā.

PIEZĪME. Lai bāzes stacija darbotos pareizi, kartei vienmēr jāatrodas bāzes stacijā.

 

Instrukcijas bāzes stacijas programmatūras atjaunināšanai ar ierīcē esošo programmatūru (bāzes stacija ar iebūvēto atmiņu):

 

 1. Pārkopējiet no KAN tīmekļa vietnes lejupielādētos atjauninātos failus SD kartē (ieteicams izmantot SanDisk kartes).

 2. Atvienojiet bāzes staciju no strāvas padeves

 3. Ievietojiet karti bāzes stacijā

 4. Pievienojiet bāzes staciju strāvas padevei

 5. Bāzes stacija tiks automātiski atjaunināta (pēc apmēram 5 minūtēm). Atjaunināšanas procesu nedrīkst pārtraukt.

 6. Atjaunināšanas procesa laikā visi LED indikatori būs izslēgti. Jūs redzēsiet, ka process ir beidzies, kad bāzes stacija automātiski restartēsies (mirgos visi LED indikatori) un pēc tam ieslēgsies normālā darbības režīmā.

 7. Kad atjaunināšanas process ir galā, varat izņemt SD karti, pārliecinoties, ka kartes ievietošanas vai izņemšanas laikā bāzes stacija ir atvienota no strāvas padeves.

PIEZĪME. Lai atjauninātu citu bāzes staciju, jums ir jāsāk no sākuma ar 1. darbību, jo atjaunināšanas procesa laikā no SD kartes neatgriezeniski tiek izdzēsti 2 faili.

 

Kad atjaunināšanas process ir galā, vēlreiz pārbaudiet programmatūras versiju, kā iepriekš aprakstīts instrukcijās.