KAN-therm: ISO 9001:2008ISO 9001:2008

Firma KAN cenšas pilnīgi apmierināt Klientu un rūpējas attīstīt un modernizēt KAN-therm sistēmu, tāpēc saglabā piegādāta produkta visaugstāko kvalitāti un apkalpošanas augstu standartu. To apliecina dokumentēta, ieviesta un pilnīgi realizēta Kvalitātes vadības sistēma, pamatota uz normas EN ISO 9001:2008, kuras efektivitāte ir pastāvīgi uzlabota. Sistēma ir apliecināta ar pazīstamas institūcijas Lloyd's Register Quality Assurance Limited sertifikātu.