KAN-therm: Kvalitātes garantija
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Kvalitātes garantija

KAN darbības mērķis un pienākums ir apmierināt visas Klientu prasības un sasniegt labpatiku savienotu ar piegādāto produktu kvalitāti. Šis mērķis ir realizēts ar ražošanā izmantotiem visaugstākās kvalitātes komponentiem, stingru kvalitātes uzraudzību un rūpēšanu par apkalpošanas līmeņi. Piegādāti produkti ir ne tikai visaugstākā kvalitātē, bet arī ir izgatavoti un lietoti saskaņā ar cilvēka dabisko vidi.

Piegādāto KAN produktu kvalitāte ir kontrolēta ārējās, pazīstamās pētniecības vienībās un savā, lieliski apgādātā laboratorijā. Mūsdienu, profesionālā pētniecības aparatūra atļauj pastāvīgi pārbaudīt produkcijas procesus, tehniskus parametrus un produktu ekspluatācijas īpašības. Uzņēmuma laboratorija ir arī pētīšanas poligons jauniem risinājumiem, izstrādātiem, saskaņā ar pastāvīgas attīstības politiku, KAN konstrukcijas birojā.

Ražošana, kā arī visā firmas darbība, ir pakļauta kvalitātes vadības sistēmai, atbilstošai normas EN ISO 9001: 2015 prasībām.

Pateicoties iepriekšminētai rīcībai firma KAN sasniedza Klientu atzinību un ir uzskatāma par drošu un uzticamu partneru.