KAN-therm: SYSTEM KAN-therm Press LBP savienojumi ar WRAS sertifikātu
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

SYSTEM KAN-therm Press LBP savienojumi ar WRAS sertifikātu

Mēs patiesi priecājamies paziņot, ka SYSTEM KAN-therm Press LBP sistēma, kas izmanto gan misiņa gan polifenilsulfona (PPSU) plastmasas savienotājus, kuri ir paredzēti lietošanai kopā ar KAN-therm PE-RT/AL/PE-RT caurulēm, — 16–63 mm — ir saņēmusi prestižo WRAS sertifikātu.

Ūdens standartu atbilstības nodrošināšanas zīme (Water Regulations Advisory Scheme (WRAS)) ir atbilstības zīme, kas apliecina konkrētās vienības atbilstību stingrajiem Anglijā un Velsā noteiktajiem Ūdens padeves (ūdens savienojumu) noteikumiem un tiem pielīdzināmajiem noteikumiem par ūdeni, kuri kopš 1999. gada ir spēkā Skotijā un Ziemeļīrijā. Šie noteikumi nosaka juridiskās prasības santehnikas sistēmu, ūdens savienojumu un ūdeni patērējošu iekārtu konstrukcijai, uzstādīšanai, lietošanai un uzturēšanai, līdz ar to tie ir būtiski sabiedrības veselības aizsardzībai, ūdens krājumu aizsardzībai un efektīvas ūdens izmantošanas veicināšanai klientu telpās visā Apvienotajā Karalistē.

Apvienotās Karalistes ūdens piegādātāju vārdā tikai izveidota īpaša akreditācijas iestāde, lai veicinātu šo noteikumu ievērošanu, — Ūdens standartu atbilstības nodrošināšanas iestāde (WRAS). Lai gan WRAS tika izveidota tikai 2008. gadā, ūdensapgādes uzņēmumi ir savā starpā sadarbojušies jau vairāk nekā 100 gadus, lai palīdzētu privātpersonām un uzņēmumiem ievērot aktus un ūdens savienojumu noteikumus.

WRAS noteikumi attiecas uz jebkuru ūdens savienojumu, kas pēc uzstādīšanas tiks izmantots ūdens pievadīšanai no publiskā ūdensvada. Tie palīdz aizsargāt sabiedrības veselību, novēršot neatbilstošu lietošanu, izniekošanu, neatbilstošu patēriņu vai nepareizu ūdens mērīšanu, kā arī — un tas ir pats būtiskākais — dzeramā ūdens piesārņojumu. Tādēļ WRAS sertifikāts tiek izsniegts tikai pēc tam, kad produkts ir izturējis plašas un stingras mehāniskās un ūdens kvalitātes pārbaudes, ko veic neatkarīgas laboratorijas un ūdens piegādātāji. Turklāt ikvienam produktam ir atkārtoti jāsaņem apliecinājums ik pēc pieciem gadiem, un tas nodrošina atbilstoša kvalitātes līmeņa saglabāšanu.

No neatbilstošiem materiāliem izgatavots produkts var piesārņot ūdeni ar izšķīstošiem metāliem vai veicināt baktēriju augšanu, kas var radīt nepatīkamu garšu, smaržu un veselības apdraudējumus. Iegādājoties WRAS apstiprinātus elementus, jūs nodrošināt, ka klientu labā veiktais darbs vienmēr atbilst piemērojamajiem likumiem un noteikumiem.