KAN-therm: KAN-therm caurules ar konstrukciju 5L!
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN-therm caurules ar konstrukciju 5L!

Rūpējoties par klientu drošību un komfortu, mēs pastāvīgi uzlabojam savu izstrādājumu kvalitāti. Tāpēc mēs ar prieku paziņojam, ka esam nolēmuši ieviest izmaiņas KAN-therm polietilēna cauruļu konstrukcijā un optimizēt to iepakošanas procesu.

Modifikācija paredz sistēmas KAN-therm Push, KAN-therm Press un grīdas apsildes PE-Xc, PE-RT (2. tips) un BlueFloor PERT polietilēna cauruļu piecslāņu konstrukcijas ieviešanu.
 

EVOH slāņa aizsardzība

Cauruļu uzbūves izmaiņai no trīsslāņu 3L uz piecslāņu 5L ir papildu tehniskais aspekts, kas ir īpaši svarīgs uzstādītājiem. No tehniskā viedokļa piecslāņu caurules ir labāks trīsslāņu cauruļu ekvivalents. Modernas 5L polietilēna caurules ir aprīkotas ar EVOH pretdifūzijas aizsargslāni, kas ir „paslēpts” caurules sienas konstrukcijā. Tāds EVOH aizsargslāņa izpildījums nodrošina tā aizsardzību pret bojājumiem cauruļu uzstādīšanas būvlaukumā laikā. 

Tādējādi visa sistēma, kas izpildīta no 5L caurulēm, ir aizsargāta pret skābekļa difūziju no vides sistēmas iekšā. Rezultātā tiek novērsts sistēmas metāla elementu korozijas risks.

 

Tehnoloģija 5L KAN-therm caurulēs! 

Visas līdzšinējās polietilēna caurules ar trīsslāņu konstrukciju 5L, tiks aizstātas ar jaunajām 5L versijām.

No tehniskā un formālā viedokļa jaunās caurules ir pilnīgs ekvivalents trīsslāņu caurulēm un var tikt izmantotas to vietā vai kopā ar tām vienā sistēmā.

Mūsu izmaiņu papildu priekšrocība ir iepakošanas procesa optimizācija. Visiem PE-Xc, PE-RT un PE-RT Blue Floor polietilēna cauruļu 5L versijā ruļļiem izmantojam kartona iepakojumu. Pateicoties tam, esam paaugstinājuši izstrādājuma drošību, samazinot cauruļu mehāniska bojājuma risku to transportēšanas un uzglabāšanās gan noliktavās, gan būvlaukumā.

Izmaiņas, kas saistītas ar pāreju no cauruļu konstrukcijas 3L uz 5L, tiks ieviestas pakāpeniski.