KAN-therm: KAN SET 7.3 - Jaunas funkcijas jūsu rīcībā!
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

KAN SET 7.3 - Jaunas funkcijas jūsu rīcībā!

Ar prieku paziņojam, ka ir pieejama jaunākā KAN SET 7.3 versija angļu valodā, kas atrodama mūsu tīmekļa vietnē.

KAN SET 7.3 — IEPAZĪSTIETIES AR JAUNAJĀM FUNKCIJĀM

 Ātrs siltuma slodzes aprēķins

Šī funkcija ļauj vienkāršoti aprēķināt telpas siltuma slodzes vērtību, pamatojoties uz dažiem telpas pamatdatiem.

 Ātra elementu izvēle bez nepieciešamības veikt visas instalācijas rasējumu

Veicot ātrus aprēķinus, programma izvēlas apsildes kontūra jaudu un cauruļu diametrus pat tad, ja nav ievadīts siltuma avots. No deklarētajām standartvērtībām, kas norādītas vispārīgajos datos, tas saņem parametrus atsevišķi sistēmai ar radiatoriem, atsevišķi grīdas apsildes sistēmai un ievieto virtuālo avotu iegūtajā rasējumā.

 Grīdas apsildes koncepciju var iekļaut rasējumā

Grīdas apsildes kontūra ātrā aprēķina kalkulatorā noteikto kontūru skaitu var pārnest tieši uz plāna attēlu.

 Automātiska vienkāršotu savienojumu izveide

Kad sadalītājs un atsevišķi apsildes kabeļi ir izvēlēti, programma automātiski izveido vienkāršotus savienojumus.

 Jaunu virsotņu pievienošana

Šī funkcija ļauj mainīt līniju, kas tiek uzskicētas kā līknes, formu - varat pievienot jaunu virsotni jebkurā vietā un pārvietot to, lai piešķirtu vēlamo formu.

 Savienotāja ceļa pārveidošana uz curuļu pāri

Programma ļauj mainīt savienotāja virzienu uz cauruļu pāri, t. i., padeves un atgriešanas cauruļvadu.

 Konstrukcijas bāžu vienkāršošana

Atjauninātā programmas versija ļauj viegli pārveidot un vienkāršot jpg vai pdf formātā importētās būvniecības datu bāzes, nodrošinot vienmērīgu rasējumu pārvietošanu un pārslēgšanos starp dažādiem slāņiem un/vai stāviem.

 Jauna materiālu izraksta izdruka

Programmas grafiskais dizains ir mainīts, padarot materiālu sarakstu vieglāk salasāmu. Turklāt tiek sagatavots kopsavilkums ar visām ierīcēm. Šajā kopsavilkumā mēs varam noteikt filtrēšanu, kas ļauj mums parādīt tikai nepieciešamākos elementus.

 Neizvēlēto elementu rādīšana

Pēc ātru aprēķinu veikšanas iegūtajā rasējumā var aktivizēt opciju, kurā var norādīt, kādi elementi netika atlasīti.

 Paplašinātas tabulu etiķetes

Kolektora tabulas etiķetē var parādīt papildu informāciju par:

  • sadales kolektora simbols ar informāciju par izeju skaitu
  • rasējumu, uz kura tas ir izvietots
  • skapīšiem
  • ražotāju

 Iespēja zīmēt caurules no kolektoriem līdz apsildes kabeļiem līkņu un polilīniju veidā

Lietotājs var individuāli izvēlēties līniju zīmēšanas metodi.

 Savienojuma kļūdu attēlošana izsaukuma zīmju veidā

Programma veic precīzu rasējumā ievadīto elementu diagnostiku - ja kāda caurule nav savienota ar siltumelementu vai kādu citu instalācijas elementu, parādās izsaukuma zīme, kas norāda, ka nav savienojuma.

 Kolonnu formatēšana ātro aprēķinu analizatorā grīdas apkures vadiem

Lietotājs var atsevišķi atlasīt attēlotās kolonnas.

 Caurules virziena rasējums no sadalītāja līdz apsildes kontūram

Centrālās apkures sistēmas cauruļu shēmu lietotājs var izveidot individuāli - pēc tam, kad shēma ir uzzīmēta, to var sadalīt cauruļu pāros.

 Iespēja pārveidot cauruļu griezumu uz līkni (un otrādi).

Programma ļauj pārveidot cauruļu pārus, kas uzzīmēti kā nogriežņi, par līknēm. Cauruļu pārus var savienot kopā un izmantot, lai, piemēram, savienotu siltuma avotu ar apsildes kabeli. Veicot nogriežņu izmainīšanu uz līknēm, līnija, kas uzzīmēta kā līkne, ļauj uzzīmēt savienojumu no sadalītāja līdz siltumelementam. Līnija, kas novilkta, izmantojot līkni, netiks savienota ne ar līniju, kas novilkta kā līkne, ne ar nogriezni.

Ja mēs uzzīmējam savienojumus no sadalītāja līdz siltumelementam, piemēram, kā nogriežņus, tad, izvēloties sadalītāju ar peles labo pogu, mēs varam aktivizēt komandu, lai visus savienojumus pārveidotu par līknēm. Šo komandu var izpildīt arī, pārveidojot līknes nogriežņos. Šīs izmaiņas attiecas gan uz atsevišķām caurulēm, gan cauruļu pāriem.

 Vadu pielagošana sienām

Iespēja norādīt attālumu starp zīmējamo cauruli un sienu.

 Virtuālo savienojumu slēpšana

Pēc ātru aprēķinu veikšanas un pārslēgšanās uz iegūto rasējumu var individuāli ieslēgt vai izslēgt attēlotos virtuālos savienojuma punktus.

Kataloga datos ir izmantots mūsdienīgs grafiskais dizains, kas ļauj vieglāk apskatīt elementus. Ierīču saraksts ir daudz pārskatāmāks, tāpēc varat ātri atrast vajadzīgās ierīces.

Lai uzzinātu vairāk, noskatieties KAN SET 7.3 videoklipu ar lietotāja instrukciju:

p>