KAN-therm: Grīdas, sienas vai griestu apsildes un dzesēšanas sistēmas. Kura no tām ir efektīvāka apsildes un kura dzesēšanas gadījumā?
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.

 

Grīdas, sienas vai griestu apsildes un dzesēšanas sistēmas. Kura no tām ir efektīvāka apsildes un kura dzesēšanas gadījumā?

Lai projektētu optimālu virsmas sistēmu ēkā, jāaprēķina tās siltuma slodze atbilstoši standarta EN 12831 prasībām. Šādus aprēķinus var veikt ar īpaši izstrādātu profesionālu programmu KAN OZC. Šī informācija ir sākumpunkts visa virsmas instalācijas izvēles un projektēšanas procesa nākamajiem posmiem.

Plānojot virsmas sistēmas uzstādīšanu, ir jāizlemj, kādu funkciju pildīs mūsu izvēlētajā norobežojošā konstrukcija, proti, vai tā būs apsildes vai dzesēšanas virsma, vai arī tā pildīs abas šīs funkcijas? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka dažādas norobežojošās konstrukcijas ar tajās iestrādāto virsmas sistēmu raksturojas ar pilnīgi atšķirīgu siltuma vai aukstuma pārneses koeficientu. Maksimālā iespējamā īpatnējā virsmas apsildes vai dzesēšanas jauda ir atkarīga tieši no šī koeficienta un starpības starp gaisa temperatūru telpā un norobežojošās konstrukcijas temperatūru. To ilustrē šī formula:

qmax = α × ΔT   kur:

qmax — maksimālā īpatnējā apsildes efektivitāte [W/m2];

α — siltuma pārneses koeficients no norobežojošās konstrukcijas [W/m2K];

ΔT — temperatūras starpība (absolūtā vērtība) starp gaisa temperatūru telpā un norobežojošās konstrukcijas temperatūru.

Īsi sakot, katrai virsmas sistēmai ir augstāka vai zemāka efektivitāte, kas ir atkarīga no tās atrašanās vietas ēkas norobežojošajā konstrukcijā (grīda, siena, griesti) un sistēmas veida (apsilde, dzesēšana).

Analizējot iepriekš minēto kopsavilkumu, rodas diezgan loģiski secinājumi. Ja vēlaties tikai apsildīt ēku, visoptimālākais risinājums ir grīdas sistēma, savukārt vismazāk efektīvs — griestu sistēma. Ja vēlaties dzesēt ēku, tad situācija ir pretēja — šādā gadījumā visoptimālākais risinājums ir griestu sistēma, un vismazāk optimāls — grīdas sistēma. Sienu sistēmai ir pastāvīgs siltuma pārneses koeficients neatkarīgi no tā, vai tā tiek izmantota apsildei vai dzesēšanai, tāpēc tā ir īpaši ieteicama, ja vēlaties izmantot to pašu virsmu apsildei ziemā un dzesēšanai vasarā.