KAN-therm: KAN OZC – datu ievadīšana
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN OZC – datu ievadīšana

 Ar projektu saistītie dati tiek ievadīti tabulās. Ar katru ievadīto elementu ir saistīta datu pareizības kontroles un atbalsta sistēma, kas ļauj iegūt informāciju par ievadīto lielumu vai norādīti atbilstoši kataloga dati.
Datu ievadīšanas process sastāv no zemāk aprakstītiem, secīgiem etapiem.

Vispārīgie dati

Vispārīgajos datos tiek ievadīti visi dati, kas attiecas uz ēku, piemēram, adrese, klimatiskā zona, aprēķinu iespējas un parametri, energosertifikātu noklusējuma dati.

1. attēls. Sadaļa Ēka - standartu izvēle, saskaņā ar kuriem tiks veikti aprēķini, klimatisko zonu izvēle un projekta identifikācijas datu rediģēšana.

2. attēls. Sadaļa Sertifikāti - ar enerģijas sertifikātu pamatdatiem vienai savrupmājai.

Ievērojamu vispārīgo datu daļu veido noklusējuma dati, kas ir tipiski visai ēkai un tiek izmantoti datu izmantošanas sistēmā.

Programmā pielietotā, unikālā Noklusējuma datu izmantošanas sistēma palīdz programmai daudzos gadījumos automātiski ģenerēt detalizētus datus, ievadot ēkas modeļa ģeometrisko formu. Šāds risinājums ļauj izvairīties no vairākkārtējas vienāda satura informācijas ievadīšanas katrā no telpām.

Programmā ticis izmantots paplašināts ventilācijas siltuma zudumu aprēķina modulis ar iespēju noteikt higiēnas prasības attiecībā uz katru istabas veidu. Iespējams arī deklarēt dažādas ventilācijas sistēmas dažādās ēkas daļās un aprēķināt sekojošas ventilācijas sistēmas:

  • Dabiskā (gravitācijas).
  • Mehāniskā nosūce.
  • Mehāniskā nosūce un pieplūde.
  • Mehāniskā gaisa pieplūde un nosūce ar siltuma atguvi un zemes siltummaini.
  • Mehāniskā gaisa pieplūde un nosūce ar recirkulāciju.

3. attēls. Datu ievadīšana par ēkas ventilācijas noklusējuma sistēmu

Izmantošanas praksē programma neierobežo aprēķinātā objekta lielumu. Iespējams veikt aprēķinus gan nelieliem objektiem, gan milzīgām ēkām ar tūkstošiem istabu.

Būvmateriāli

Programmai ticis pievienots būvmateriālu katalogs (4. attēls) ar iespēju pievienot informāciju par jauniem materiāliem, kas atbrīvo lietotāju no nepieciešamības iegaumēt to fiziskos lielumus. Automātiskā projektā izmantoto būvmateriālu datu pievienošanas funkcija failam nodrošina to brīvas pārnešanas iespēju starp datoriem bez nepieciešamības papildināt katalogu ar lietotāja pievienotajiem materiāliem. Dati par būvmateriāliem tikuši iedalīti divās kategorijās, t.i., viendabīgi materiāli un neviendabīgas uzbūves slāņi.

4. attēls. Logs Viendabīgo materiālu katalogs - sadaļa Pamatdati

Dati par celtniecības starpsienām

Programma ļauj ievadīt celtniecības starpsienu konstrukcijas un noteikt to siltumapmaiņas koeficientu U, pamatojoties uz standarta PN-EN ISO 6946 un PN-EN ISO 13370 aprēķināšanas metodiku. Pastāv iespēja ievadīt starpsienas ar zināmiem siltumapmaiņas koeficientiem.

5. attēls. Definētas neviendabīgas celtniecības starpsienas konstrukcijas.

Datu ievadīšanas laikā iespējams apskatīt ūdens tvaika temperatūras sadalījumu un parciālo spiedienu starpsienā. Aprēķini tiek veikti saskaņā ar standartu PN-EN ISO 13788. Iespējams veikt virsmas kondensācijas analīzi (6. attēls) saskaņā ar fRsi > fRsi faktoru konstantajam mitrumam, visām mitruma klasēm, lai izvairītos no pelējuma vai korozijas. Lietotājam ir iespēja norādīt savu maksimālo pieļaujamo relatīvo mitrumu uz iekšējās virsmas.

5. attēls. Ūdens tvaika virsmas kondensācijas analīze saskaņā ar fRsi > fRsi faktoru.

Programma piegādā arī ūdens tvaika starpslāņu kondensācijas analīzes celtniecības starpsienās, kā arī kondensācijas plūsmas un mitruma uzkrāšanās analīzi (7. attēls).

7. attēls. Starpslāņu kondensācija celtniecības starpsienās.

Dati par telpām


Dati par telpām tiek ievadīti tabulas veidā (8a attēls). Ja ēkas struktūra tiek importēta no Autodesk Revit Architecture 2012 programmas, parādās papildu lauki ar importētā modeļa trīsdimensiju projekciju (8b attēls).

Trīsdimensiju moduļa vizualizācija darbojas visas ēkas, stāva vai telpas projekcijas režīmā. Pastāv vairākas projekcijskata konfigurācijas iespējas, lai lietotājs varētu atrast sev piemērotāko. Iespējams izslēgt starpstāvu pārseguma, termisko tiltu redzamību vai mainīt celtniecības starpsienu caurredzamību. Starpsienas norādīšana projekcijskatā nozīmē tās atzīmēšanu tabulā. Lietotājs var koriģēt starpsienu izmērus, celtniecības materiālus un starpsienu slāņus. Arī termisko tiltu norādīšana atzīmē attiecīgo tabulas rindkopu ar termiskajiem tiltiem (8c attēls).

Programma ir aprīkota ar vairākām funkcijām, kas paātrina ēkas struktūras izveides procesu. Svarīgākā no tiem ir spēja automātiski ģenerēt noklusējuma datus un datu pārmantošanas sistēmu, lai izvairītos no atkārtotas viena veida informācijas ievadīšanas katrā telpā atsevišķi. Tajā pašā laikā iespējams individuāli ievadīt datus par katra ēkas elementa konstrukciju, apsildīšanas veidu, infiltrāciju, ventilācijas sistēmu un sezonālo enerģijas patēriņu, kas palielina tā elastību un ļauj veikt aprēķinus sarežģītas struktūras objektiem.
Plašas tabulu rediģēšanas funkcijas, piemēram, fragmentu kopēšana un ielīmēšana, kā arī ievadāmo datu ieteikumu sistēma ievērojami ietekmē darba komfortu un samazina datu ievadīšanai nepieciešamo laiku.

8a attēls. Sadaļa Telpas ar ievadīto telpu sarakstu

8b attēls. Sadaļa Telpas ēkas moduļa trīsdimensiju projekcijskata režīmā, kas importēts no Autodesk Revit Architecture 2012 programmas, izmantojot gbXML formātu.

8c attēls. Sadaļa Telpas ēkas moduļa trīsdimensiju projekcijskata režīmā ar termiskajiem tiltiem, kas importēts no Autodesk Revit Architecture 2012 programmas, izmantojot gbXML formātu.

Ievadot datus par telpām, iespējams definēt visas ēkas struktūru. Kopēšanas funkcija, atsevišķu telpu vai visu ēkas struktūras elementu sazarojuma pārnešanas funkcija, kā arī ēkas elementu parametru pārmantošanas funkcija saīsina datu ievadīšanas procesu.

9. attēls. Telpu pārvietošana ēkas struktūrā

Programmā tikušas izmantotas automātiskas nākamo stāvu izveides komandas, kas nodrošina ātru telpas datu pārkopēšanu uz nākamajiem ēkas stāviem.

KANOZC programma tikusi aprīkota ar celtniecības starpsienu izmēru pārrēķināšanas sistēmu, pateicoties kam iespējams norādīt visus izmērus asīs, neatkarīgi no izvēlētās aprēķināšanas metodikas.

Ar katru ievadīto elementu ir saistīta datu pareizības kontroles un atbalsta sistēma, kas ļauj iegūt informāciju par ievadīto lielumu vai norādīti atbilstoši kataloga dati.

Lai uzlabotu datu lasāmību, kā arī lai programmā varētu efektīvi izpildīt variantu aprēķinus, tika ieviesta iespēja izveidot mainīgos lielumus (10. attēls). Mainīgo lielumu izmantošana palīdz pilnībā parametrizēt projektu.

10. attēls. Logs ar mainīgo lielumu katalogu

Vienkāršākais to pielietojuma paraugs var būt temperatūras ievadīšana telpās un zonās, izmantojot mainīgos lielumus, piemēram, TPIW pagrabos skaitļa 16 vietā, TLAZ vannas istabā skaitļa 24 vietā, u.tml. Ja kaut kādu iemeslu dēļ (piemēram, investora vēlmes) rodas globāla temperatūras maiņas nepieciešamība izvēlētajā telpu tipā, tad nepieciešams tikai vienā vietā nomainīt attiecīgā mainīgā lieluma vērtību (piem. TPIW no 16 uz 8) un pārrēķināt projektu, lai iegūtu jaunos rezultātus. Mainīgos lielumus iespējams izmantot arī norādot izolācijas biezumu, ievadot U koeficientu vērtības u.tml. Visos programmas laukos, kuros parādās skaitliskas vērtības.

Aprēķini

Programma veic aprēķinus saskaņā ar saistošajiem standartiem un noteikumiem.
Aprēķināšanas laikā tiek veikta pilnīga ievadīto datu kontrole, kas ļauj noteikt kļūdaini ievadītu informāciju. Tiek pārbaudīti arī iegūtie aprēķina rezultāti. Pateicoties plašajai diagnostikai, ievērojami tiek samazināts datu ievadīšanas laikā pieļauto kļūdu skaits (11. attēls).

Rys. 11 Analiza błędów.

Programma ir aprīkota ar tūlītēju visa projekta un datu daļas kļūdu analīzi.