KAN-therm: KAN OZC
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN OZC

Iegādājieties programmu
 
Lejupielādējiet izmēģinājuma versiju

 

Par programmu

KAN OZC sērijas programmas, atkarībā no to versijas, tiek izmantotas, lai palīdzētu aprēķināt projektēto siltuma slodzi telpās, noteiktu sezonas pieprasījumu pēc ēku siltuma un dzesēšanas enerģijas, kā arī veiktu ēku un to daļu energoefektivitātes sertificēšanu. Programmas veic arī celtniecības starpsienu mitruma analīzi.

 

KAN OZC 6.9 Pro

KAN OZC 6.9 Pro ir jauna programmas versija. Būtiskākās izmaiņas saistībā ar iepriekšējo
versiju:

 

iespēja ielādēt ēkas trīsdimensiju aprēķina modeli tieši no Revit 2016 – 2018 programmas, izmantojot bezmaksas spraudni KAN gbXML

 

mehānisms ielādētā ēkas modeļa pareizības pārbaudei un siltuma aprēķinu veikšanai nepieciešamo datu aizpildīšana.

Piederumu prasības

Lejupielādēt instrukciju

Kā ievadīt datus
Pieteikties apmācībai

Skatīties video

Lejupielādēt izmēģinājuma versiju

Iegādāties programmu

 

INDEKSS

Par programmu   Importētā ēkas modeļa trīsdimensiju projekcija

 

KAN OZC 6.9 Pro Konstrukcijas starpsienu mitruma analīze
  Noklusējuma datu pārmantošanas sistēma
  Ievadīto datu pareizības kontrole
  Siltuma zudumi caur zemi PN-EN ISO 13370
  Siltumapmaiņas koeficients U logiem un durvīm saskaņā ar PN-EN ISO 10077-1
  Ēnojuma koeficients Fsh saskaņā ar PN-EN ISO 13790
  Higiēnas prasību definēšana saviem telpu veidiem
Ēkas modeļa grafiskā izklājuma izveide Iespēja papildināt bāzi ar lineāriem termiskajiem tiltiņiem
Rasējumu salīmēšana un mērogošana  
  Iespēja aprēķinos iekļaut virsmas termiskos tiltiņus (punktveida un lineārie), kas parādās daudzslāņu starpsienās
Radiatoru atlase Ēkas konstrukcijā izmantoto būvmateriālu apkopojuma izveide
Sadarbība ar C.O. sērijas programmām Ēkas konstrukcijā izmantoto celtniecības starpsienu apkopojuma izveide
Energoefektivitātes sertifikāts Materiālu apkopojuma atskaites izveide (būvmateriāli, celtniecības starpsienas, koka izstrādājumi, radiatori, ražotāji)
  Piederumu prasības
Enerģijas patēriņš Tehniskās prasības 3D redaktoram
Mainīgo lielumu funkcija  
Siltumapmaiņas koeficients  
Neviendabīgas starpsienas  
Ēkas modeļa imports no Revit 2016 - 2018  
Ēkas modeļa imports no Revit Architecture 2011, 2012  

Ēkas modeļa grafiskā izklājuma izveide

Programmas funkcija ļauj izveidot ēkas grafisko modeli, lai pēc tam to pārvietotu uz aprēķina modeli.

Ēkas modelis tiek izveidots katram stāvam atsevišķi. Uz doto brīdi programmas lietotājs kontrolē izveidoto modeli trīs vienlaicīgi attēlotos logos:

•     plakans stāvu projekcijskats,

•     plakans starpsienas profils,

•     visa ēkas modeļa ģeometriskās formas trīsdimensiju redaktors,

kā arī atzīmētā elementa datu tabula (piem. garums, starpsienas augstums).

Logi un tabulas nepārtraukti tiek sinhronizēti. Tas nozīmē, ka vienā logā vai tabulā ievadītās izmaiņas nekavējoties ir redzamas arī pārējos trīs elementos.

Modeļa izveide sākas ar stāva projekcijskata rasējumu. Stāva projekcijskatu iespējams izveidot, pamatojoties uz ielādēto failu, piemēram, DWG vai JPG formātā. Ielādētais fails parādās kā modulis stāva logā. Lietotājam atliek modulī uzrasēt starpsienas.

Kad starpsienas ir pievienotas, nepieciešams ieslēgt rīku telpu atrašanai.

Pēc grafiskā modeļa izveides, programma pārnes datus uz aprēķinu modeli. Šī etapa laikā tiek atklāti termiskie tilti. Aprēķinu modelis tiek papildināts ar termiskiem tiltiem un parādās jaunā logā, kas saistīts ar rediģējamo tabulu. Tādējādi pastāv iespēja pārbaudīt izveidoto modeli.

Rasējumu salīmēšana un mērogošana

Sākot ar 6.0 versiju, OZC versijas ir aprīkotas ar Ēkas modeļa grafiskā izklājuma funkciju. Šī funkcija nodrošina iespēju veikt ēkas moduļa rasējumus. Lai rasēšanu padarītu vieglāku, programmā iespējams ielādēt failu ar attēlu moduļiem. Failu iespējams ielādēt no ārējas tehnisko rasējumu programmas (piem. DWG), vai skenēta attēla (piem. JPG). Ieskenēto attēlu iespējams sadalīt vairākos failos. Vairākos failos ieskenēti attēli parasti neievēro mēroga precizitāti. Attēlus iespējams pagriezt vienu pret otru pa dažiem grādiem.

Attēlu salīmēšanas funkcija ļauj ātri salīmēt un mērogot vienā attēlā vairākus ieskenētus un pagrieztus, dažāda izmēra attēlus.

Radiatoru atlase

Visām KAN OZC programmas versijām katrai telpai iespējams piemeklēt radiatorus. W Programmas katalogā pieejami aptuveni 25 000 radiatori, kuriem lielākoties tiek pievienota ražotāja oriģinālā dokumentācija PDF failu formātā. Radiatori ir sagrupēti vienādos tipos, lai to atlase būtu pēc iespējas vienkāršāka.

Sadarbība ar C.O. sērijas programmām

Pēc siltuma slodzes aprēķināšanas, rezultātus iespējams iegūt no C.O. sērijas programmām, piemēram KAN C.O. Šīs programmas paredzētas grafiskam centrālās apkures un aukstā ūdens instalāciju projektēšanas atbalstam. Pamatojoties un instalācijas diagrammas rasējumu un lietotāja izvēlētām ierīcēm, programma, citu starpā, piemeklē radiatorus, cauruļu diametru, armatūru un vārstu priekšiestatījumus, sūkņus, norāda kopējos instalācijas spiediena zudumus.

Energoefektivitātes sertifikāts

Ar šo moduli aprīkotā programma palīdz izraudzīties Energoefektivitātes sertifikātu, saskaņā ar Infrastruktūras ministra noteikumiem (2008. gada 6. novembris) par metodes pieņemšanu ēku un dzīvojamo māju vai ēku daļu, kas veido atsevišķu tehniski komerciālu vienību energoefektivitātes aprēķināšanai, kā arī to energoefektivitātes sertifikāta sastādīšanas veidu un paraugus.

Pastāv iespēja izstrādāt sertifikātus visiem noteikumos iekļautajiem dizainparaugiem, tostarp, ēku paraugiem ar dzesēšanas instalācijām. KAN OZC ir viena no sertificētāju visplašāk izraudzītajām programmā ŚchE noteikšanai.

Izstrādāto sertifikātu iespējams izdrukāt un saglabāt vairākos elektroniskos formātos, piemēram, DOC, XLS, BMP vai PDF faila veidā, kuru nav iespējams rediģēt.

Enerģijas patēriņš

KAN OZC veic aprēķinus saskaņā ar standartu PN-EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana". KAN OZC aprēķina enerģijas patēriņu telpu apsildīšanai un dzesēšanai (atkarībā no programmas). Vienkāršā veidā palīdz konvertēt projektu no vecā PN-B 02025 standarta uz jauno. Rezultāti tiek apkopoti ērtā un pārskatāmā tabulā un grafikos, kas dod iespēju precīzi analizēt izvēlētās ēkas daļas. Visām personām, bet jo īpaši energoaudita sastādītājiem, aprēķinot enerģijas patēriņu, ļoti noderīga ir mainīgo lielumu funkcija.

Mainīgo lielumu funkcija

Interesanta programmas funkcija, kas ir noderīgs rīks energoaudita sastādīšanas laikā, ir iespēja gandrīz pilnībā norādīt ēkas modeļa parametrus. Mainīgo lielumu funkcija ir viegli lietojama. Proti, tabulā tiek definēta mainīgā lieluma simbols un tam piešķirtā vērtība. Pēc tam mainīgā lieluma simbolu iespējams ievadīt jebkurā programmas vadīklā, kas atbalsta skaitliskās vērtības. Izmantošanas piemērs ir mainīgā lieluma noteikšana, kas atbilst putu polistirola siltināšanas biezumam un pēc tam izmantot šo mainīgo vairākās starpsienas konstrukcijās. Mainīgā lieluma maiņa nekavējoties aizstāj vērtības visās vadīklās, kurās tikusi izmantota. 

Siltumapmaiņas koeficients

KAN OZC programmā iespējams aprēķināt siltumcaurlaidības koeficientu U starpsienām saskaņā ar standartu PN-EN ISO 6946 "Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas koeficients. Aprēķināšanas metodika".

Savukārt, koeficients U starpsienām, kas atrodas saskarē ar zemi, tiek aprēķināts pēc speciālas metodikas, kas aprakstīta standartā PN-EN ISO 13370 "Ēku siltumtehniskās īpašības. Siltuma zudumi caur zemi. Aprēķināšanas metodika".

Materiālu katalogu iespējams viegli sameklēt un filtrēt pēc materiāla veida, piemēram, izolācijas materiāli, jumta seguma materiāli un paplašināt, pievienojot jaunus elementus. Jebkuras starpsienas konstrukcijā veiktās izmaiņas palīdz nekavējoties aprēķināt U koeficientu jaunajiem apstākļiem, ļaujot ātri iegūt rezultātus.

Sākot noo 5.0 versijas KAN OZC iespējams aprēķināt neviendabīgas starpsienas ar neierobežotu šķērsgriezumu skaitu.

Neviendabīgas starpsienas

KAN OZC ļauj aprēķināt siltumapmaiņas koeficientu neviendabīgām starpsienām. Veidojot starpsienu, automātiski veidojas starpsienas šķērsgriezuma rasējums, kas palīdz ātri novērtēt ievadītos datus.

Ēkas modeļa imports no Revit 2016 - 2018

Funkcija ļauj importēt ēkas modeli no programmas Revit 2016 - 2018. Programma Revit ir aprīkota ar iespēju eksportēt ēkas modeli gbXML formātā. Lai gbXML fails būtu piemērots programmai Audytor, nepieciešams izmantot Audytor gbXML – Revit spraudnis. Atkarībā no Revit programmā saglabāto datu apjoma, pēc pārnešanas modelis var izrādīties gandrīz aizpildīts. Programmā KAN OZC var atlikt tikai datu papildināšana ar telpu funkcijām un telpu sagrupēšana. Importēto ēku modeli iespējams pārbaudīt, izmantojot trīsdimensiju projekciju.

Ēkas modeļa imports no Revit Architecture 2011, 2012

Funkcija ļauj pārnest aprēķina modeli no programmas Revit Architecture 2011, 2012 uz KAN OZC. Atkarībā no Revit programmā saglabāto datu apjoma, pēc pārnešanas modelis var izrādīties gandrīz aizpildīts. Programmā KAN OZC var atlikt tikai datu papildināšana ar telpu funkcijām un telpu sagrupēšana. Importēto ēku modeli iespējams pārbaudīt, izmantojot trīsdimensiju projekciju.

Importētā ēkas modeļa trīsdimensiju projekcija

Funkcija ļauj tiešā veidā pārbaudīt ēkas modeli, kas pārnests uz KAN OZC no programmām Revit Architecture 2011, 2012 vai Revit 2016 - 2018. Ēkas modelis trīsdimensiju projekcijā ir saistīts ar rediģējamām starpsienu konstrukciju un tiltiņu tabulām. Noklikšķinot, piemēram, uz starpsienas konstrukcijas, ta tiek atzīmēta tabulā un sniedz iespēju nekavējoties rediģēt katru rasējuma elementu.

Konstrukcijas starpsienu mitruma analīze

Programma KAN OZC ir aprīkota ar moduli, kas ļauj analizēt mitruma izmaiņas starpsienu konstrukcijās. Vairāku gadu laikā šis modulis ir pieņēmis dažādus veidolus. No grafikas, kas parāda temperatūras sadalījumu starpsienas iekšienē, līdz temperatūras un parciālā spiediena grafikai, ūdens tvaika piesātinājumam, un beidzot ar plašu starpsienu analīzi saskaņā ar standartu PN-EN ISO 13788. Pēdējais tika ieviests programmā, sākot ar 5.0 versiju. Palīdz atklāt ūdens tvaika kondensāta bīstamību gan starpsienu iekšpusē, gan uz iekšējās virsmas.

Noklusējuma datu pārmantošanas sistēma

Ievērojamu vispārīgo datu daļu veido noklusējuma dati, kas ir tipiski visai ēkai un tiek izmantoti datu izmantošanas sistēmā.

Programmā pielietotā, unikālā noklusējuma datu izmantošanas sistēma palīdz programmai daudzos gadījumos automātiski ģenerēt detalizētus datus, ievadot ēkas modeļa ģeometrisko formu.

Šāds risinājums ļauj izvairīties no vairākkārtējas vienāda satura informācijas ievadīšanas katrā no telpām.

Ievadīto datu pareizības kontrole

Ar projektu saistītie dati tiek ievadīti tabulās. Ar katru ievadīto elementu ir saistīta datu pareizības kontroles un atbalsta sistēma, kas ļauj iegūt informāciju par ievadīto lielumu vai norādīti atbilstoši kataloga dati. Programma sastāda kļūdu sarakstu. Katrai no kļūdām ir sava kategorija. Svarīgākās tiek atzīmētas melnā krāsā. No kļūdu saraksta var nokļūt līdz vadīklai, uz kuru kļūda attiecas.

Siltuma zudumi caur zemi PN-EN ISO 13370

Siltuma zudumi caur grīdu uz zemes, ārējo sienu uz zemes vai pagraba grīdu, KAN OZC sērijas programmās tiek aprēķināti pēc speciālas metodikas, kas norādīta standartā PN-EN ISO 13370. Siltuma zuduma aprēķināšanas metodika, piemēram, grīdai uz zemes, ir salīdzinoši sarežģīta. Savukārt, KAN OZC programmā šādu grīdu aprakstošo datu ievadīšana ievērojami neatšķiras no vienkāršas starpsienas ievadīšanas.

Siltumapmaiņas koeficients U logiem un durvīm saskaņā ar PN-EN ISO 10077-1

Programma tikusi aprīkota ar moduli, kas ļauj aprēķināt durvju un logu siltumapmaiņas koeficientu saskaņā ar standartu PN-EN ISO 10077-1. Aprēķināšanas metodikā iespējams ņemt vērā rāmja, stiklojuma, pildiņa un termisko tiltu siltumapmaiņas koeficientu ap stiklojumu un pildiņu. Kopējais loga siltumapmaiņas koeficients biezi ir ievērojami augstāks par paša stiklojuma siltumapmaiņas koeficients, jo lielu lomu spēlē paša rāmja termiskās īpašības un loga ģeometrija.

Ēnojuma koeficients Fsh saskaņā ar PN-EN ISO 13790

Modulis ļauj aprēķināt durvju un logu siltuma ēnojuma koeficientu saskaņa ar standartu PN-EN ISO 13790.

Saskaņā ar standartu PN-EN ISO 13790, vērā tiek ņemts ēnojums:

•     no blakus ēkām,

•     nojumēm,

•     pilastriem..

Ja logs ir vērsts uz dienvidiem, aprēķinos tiek ņemti vērā pilastri no divām loga pusēm (ja tādi eksistē). Savukārt, citas orientācijas gadījumā – tikai viens (tas no dienvidu puses).

Lietotāja loma ir izvēlēties, kuri ēnojuma elementi parādās attiecīgajam logam, un tā izmēru ievadīšana saskaņā ar rasējumiem, kas parādās ieteikumu panelī.

Higiēnas prasību definēšana saviem telpu veidiem

Lietotājam ir iespēja definēt savus telpu veidus un noteikt tiem projektēšanas temperatūru un prasības attiecībā uz ventilāciju. Pateicoties šai funkcijai iespējams ievērojami paātrināt darba gaitu, jo jebkuras telpas higiēnas prasību definēšana nosaka, vai attiecīgā telpa ir, piemēram, "virtuve", "istaba" vai jebkura cita, kāda tiek definēta telpu sarakstā.

Iespēja papildināt bāzi ar lineāriem termiskajiem tiltiņiem

Programma ir aprīkota ar termisko tiltu katalogu saskaņā ar standartu PN-EN ISO 14683. Šo katalogu lietotājam ir iespēja papildināt, pievienojot papildu termiskos tiltiņus.

Iekšējais siltumietilpības daudzums, kas tiek aprēķināts, pamatojoties uz ēkas ģeometrisko formu

Ar šo funkciju aprīkotā programma nodrošina iespēju aprēķināt iekšējo siltumietilpības daudzumu Cm, pamatojoties uz ēkas ģeometrisko formu. Programma ir pietiekami elastīga, lai vienkāršā veidā noteiktu Cm (norādot ēkas konstrukcijas veidu, piemēram, viegla, smaga) un pat lietotājam ievadot jebkuru Cm.

 

Iespēja aprēķinos iekļaut virsmas termiskos tiltiņus (punktveida un lineārie), kas parādās daudzslāņu starpsienās

Neskaitot termiskos tiltus uz celtniecības starpsienu robežām, programma ļauj iekļaut siltumapmaiņas aprēķinos arī termiskos tiltiņus, kas parādās uz starpsienu virsmas. Tie var būt gan punktveida, gan lineārie termiskie tilti.


Ēkas konstrukcijā izmantoto būvmateriālu apkopojuma izveide

Programma tikusi paplašināta ar ēkas konstrukcijā izmantoto būvmateriālu apkopojumu. Tabulā ar apkopojumu iespējams ieslēgt un izslēgt kolonnas. Visu tabulu var eksportēt uz failu, kuru iespējams atvērt ar Excel programmas palīdzību.

 

Ēkas konstrukcijā izmantoto celtniecības starpsienu apkopojuma izveide

Programma veido arī ēkas konstrukcijā izmantoto celtniecības starpsienu apkopojumu. Tabulā ar apkopojumu iespējams ieslēgt un izslēgt kolonnas. Visu tabulu var eksportēt uz failu, kuru iespējams atvērt ar Excel programmas palīdzību.

Materiālu apkopojuma atskaites izveide (būvmateriāli, celtniecības starpsienas, koka izstrādājumi, radiatori, ražotāji)

Programma veido arī kopsavilkuma atskaiti ar materiālu apkopojumu (būvmateriāli, celtniecības starpsienas, koka izstrādājumi, radiatori, ražotāji). Atskaiti iespējams pielāgot individuālām vajadzībām, ieslēdzot vai izslēdzot atsevišķas sekcijas. Pēc tam to iespējams izdrukāt vai saglabāt dažāda formāta failos (citu starpā, PDF, BMP, JPEG, Excel, Word un HTML).

 

Piederumu prasības

Programma darbojas:
MS Windows vidē (Vista, 7, 8, 8.1, 10) 32 bit un 64 bit.

Minimālās piederumu prasības:
•   procesors 1200 MHz,
•   1 GB RAM,
•   krāsainais monitors ar minimālo izšķirtspēju 1024x768,
•   200 MB brīvās vietas cietajā diskā,
•   videokarte, kas ir saderīga ar OpenGL 2.0 un jaunākām versijām jeb:
     visām jaunajām, tirgū pieejamajām videokartēm jāatbilst minimālo piederumu prasībām; videokartes integrētas galvenajā platē: minimums GMA 500;

Tehniskās prasības 3D redaktoram

Prasības vertikālā ekrāna izšķirtspējai:
•   minimālā - 768 punkti,
•   pietiekama ērtam darbam - 900 punkti,
•   visērtākā - 1080 punkti.

Prasības sistēmas fontu iestatījumiem:
•   Windows Vista, 7, 8 - fonti "mazāki 100%",
•   Windows XP – fonti "normāli".

Datoram jābūt aprīkotam ar videokarti, kas atbalsta OpenGL tehnoloģijas versiju:
•   minimālā 2.0,
•   pietiekama ērtam darbam: 3.3 un augstāka.


Kā pārbaudīt, kāds videokartes modelis atrodas manā datorā?
•   Windows Vista, 7, 8: Vadības panelis/Sistēma/Ierīču pārvaldnieks/Videokartes,
•   Windows XP: Vadības panelis/Sistēma/Piederumi/Ierīču pārvaldnieks/Videokartes.

Videokartes, kas netiek rekomendētas, neatbalsta OpenGL 2.0 (saskaņā ar ražotāja datiem) tehnoloģiju un 3D nedarbosies:

 ATI/AMD:
•   ATI Rage
•   Original "ATI Radeon", jak i Radeon DDR, Radeon 7000, Radeon VE, LE,
•   Mobility Radeon 7500, 9000
•   Radeon 8500, 9000, 9200 and 9250.

Nvidia:
•   Riva, Riva TNT 1 i 2, Vanta,
•   GeForce256, GeForce2, GeForce3, GeForce4, GeForce FX
•   Quadro
•   Quadro NVS (50, 100, 200, 210S, 280)

Intel:
•   Intel740
•   Extreme Graphics (1-2)
•   GMA 900, 950
•   GMA 3100, GMA 3150
•   HD Graphics (Rok 2010)
•   HD Graphics (CPU Sandy Bridge) (Rok 2011)
•   HD Graphics 2000
•   HD Graphics 2500
•   HD Graphics 3000
•   HD Graphics P3000
    un lielākā daļa integrēto

 

Kartes, kas atbalsta OpenGL 3.3 (rekomendētās)

ATI/AMD:
- Radeon HD 2000 series.
- Radeon HD 3450-3650, Radeon Mobility HD 2000 and 3000 series.
- Radeon HD 3690-3870.
- Radeon HD 4000 series.
- FireStream

Nvidia:
- GeForce 8 (GeForce 8xxx)
- GeForce 9 (GeForce 9xxx)
- GeForce 100 Series
- GeForce 200 Series
- GeForce 300 Series
- Quadro FX (x600) Series
- Quadro FX (x700) Series
- Quadro FX (x800) Series
- Quadro NVS (290 - 300)

Intel:
- HD Graphics 4000
- HD Graphics P4000
- HD Graphics 4200
- HD Graphics 4400
- HD Graphics 4600
- HD Graphics 5000
- Iris Graphics 5100
- Iris Pro Graphics 5200

OpenGl 4.2
- FirePro Workstation
- FirePro Server

OpenGl 4.3 un lielākas
ATI/AMD:

- Radeon HD 5000 series
- Radeon HD 6000 series
- Radeon HD 7000 series
- Radeon HD 8000 series
- Radeon HD 9000 series

Nvidia:
- GeForce 400 Series
- GeForce 500 Series
- GeForce 600 Series
- GeForce 700 Series
- Quadro x000
- Quadro Kxxx Series
- Quadro NVS (310 - 510)

 
Avots Wikipedia:

Kartes ar AMD mikroshēmojumu
Kartes ar Intel mikroshēmojumu
Kartes ar nVidia mikroshēmojumu
Kartes, kas atbalsta OpenGL 2.0 (pietiekamas)

ATI/AMD:
- Mobility Radeon 9600, 9700
- Radeon X300, X550, X600
- Radeon X700–X850.
- Radeon
X1300–X1950

Nvidia:
- GeForce 6 (GeForce 6xxx)
- GeForce 7 (GeForce 7xxx)
- Quadro FX Series
- Quadro FX (x300) Series
- Quadro FX (x400) Series
- Quadro FX (x500) Series
- Quadro NVS 285

Intel:
- GMA 500
- GMA 600
- GMA 3000
- GMA 3600
- GMA 3650
- GMA X3000 - X3500
- GMA 4500
- GMA X4500
- GMA X4500HD
- GMA 4500MHD