KAN-therm: KAN CO Graf
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN CO Graf

Iegādājieties programmu
 
Lejupielādējiet izmēģinājuma versiju
 
Jaunums! KAN C.O. 6.0 Pro

Par programmu

KAN C.O. ir profesionāla jaunu centrālās apkures instalāciju projektēšanas, esošo instalāciju regulēšanas (piem. siltinātām ēkām) un aukstā ūdens iekšējās cauruļu sistēmas instalāciju tīkla projektēšanas programma. Būtiska programmas iezīme ir iespēja izvietot vairākus siltumnesēja (vai aukstumnesēja) avotus vienā projektā. Šādu risinājumu iespējams piemērot, piemēram, izstrādājot četru cauruļvadu instalāciju.

 
Tehnsikās prasības Noskatieties instruktāžu
Piesakieties apmācībai

Lejupielādējiet izmēģinājuma versiju

Iegādājieties programmu

Programmas KAN C.O. 6.0 Pro jaunās funkcijas

•  Iespēja importēt virtuālos celtniecības moduļus no Autodesk® Revit® programmas ar gbXML failu,
•  Iespēja eksportēt projektētās instalācijas datus uz Autodesk® Revit®.

INDEX

Par programmu Automātiska grīdas apsildes cilpu rasēšana
KAN C.O. 6.0 Pro jaunās funkcijas Datu un aprēķinu rezultātu kontrole
Programmas raksturojums Aprēķinu rezultāti
Tabulā zemāk norādītas KAN C.O. programmas funkcijas, atkarībā no versijas Instalācijas trīsdimensiju vizualizācija
Datu ievadīšana Celtniecības moduļu imports no Autodesk® Revit®
Ievadīto datu pareizības pārbaude Instalācijas projekta eksports uz Autodesk® Revit®
Grafiskais redaktors Instalācijas aksonometriskā projekcija
Rasēšanas atbalsta funkcijas Tehniskās prasības
Noklusējuma datu izmantošanas sistēma Tehniskās prasības 3D redaktoram
Silto grīdu projektēšana  

Programmas raksturojums

Programma piedāvā iespēju veikt pilnus instalācijas hidrauliskos aprēķinus, kuru ietvaros:

 • Piemeklē cauruļu diametru.
 • Nosaka atsevišķu cilpu plūsmas hidraulisko pretestību, ievērojot gravitācijas spiedienu, kas rodas atdziestot ūdenim caurulēs un siltuma uztvērējos.
 • Norāda kopējos instalācijas spiediena zudumus.
 • Reducē lieko spiedienu ūdens aprites ciklā, piemeklējot vārstu priekšiestatījumus vai plūsmas mērītāju caurumu diametrus. Ievēro nepieciešamību nodrošināt atbilstošu cauruļu trases hidraulisko  pretestību.
 • Regulē diferenciālā spiediena regulatoru iestatījumus, kas uzstādīti projektētāja izvēlētajās vietās (stāvvada pamatne, instalācijas atzarā utt.).
 • Automātiski ievēro prasības attiecībā uz termostatisko vārstu autoritāti (atbilstoši spiediena kritumi vārstos).
 • Izvēlas siltummaiņus (atkarībā no versijas – sīkāka informācija tabulā zemāk).
 • Izvēlās akumulācijas tvertnes (atkarībā no versijas – sīkāka informācija tabulā zemāk).
 • Izvēlas sūkņu grupas.
 • Izvēlas sūkņus.
 • Paredz hidraulisko izlīdzinātāju izmantošanu (atkarībā no versijas – sīkāka informācija tabulā zemāk).
 • Paredz divkāršo kolektoru izmantošanu.

Programma piedāvā veikt siltuma aprēķinus, kuru ietvaros:

 • Nosaka siltuma ieguvumu no atsevišķās telpās esošajām instalācijas caurulēm.
 • Aprēķina siltumnesēja atdzišanu caurulēs.
 • Nosaka nepieciešamos radiatoru izmērus norādītajam termiskās jaudas pieprasījumam.
 • Piemeklē atbilstošu siltumnesēja plūsmu, kas pieplūst esošajiem siltuma uztvērējiem, ņemot vērā tā atdzišanu caurulēs, kā arī siltuma ieguvumu no caurulēm (esošās instalācijas regulēšanas variants, piemēram, siltinātajās ēkās).
 • Ņem vērā, kā ūdens atdzišana caurulēs ietekmē gravitācijas spiediena vērtību atsevišķos ūdens aprites ciklos, kā arī siltuma uztvērēju termisko jaudu.
 • Aprēķina projektēto silto grīdu parametrus.

Programma piedāvā iespēju projektēt sekojošas instalācijas:

 • Sūkņa instalācija.
 • Cauruļu sistēma: viencaurules, divcauruļu vai kombinētā, četrcauruļu.
 • Siltumnesējs vai aukstumnesējs: ūdens, etilēnglikols, propilēnglikols.
 • Apakšējā sadale, augšējā sadale, sistēmas ar horizontālo cauruļu sadali, kolektora sistēmas.
 • Konvekcijas radiatori, grīdas vai sienas sildītāji.
 • Automātiskie atgaisošanas vārsti (nevar būt atgaisošanas tīkls).
 • Parastie vai termostatiskie radiatoru vārsti.
 • Noregulēšana ar priekšiestatījumu vārstiem vai plūsmas mērītājiem.
 • Spiediena starpību regulēšana ar droselēšanas vārstiem.
 • Iespējams izmantot plūsmas regulētāju.

 

Programmas kataloga datubāze satur informāciju par caurulēm, armatūru un radiatoriem. Tā nepārtraukti tiek papildināta.
Viena projektā iespējams vienlaicīgi izmantot dažādu uzņēmumu piedāvāto armatūru, caurules un radiatorus.
Centrālās apkures programma nodrošina ļoti plašu instalāciju projektēšanas iespējas (līdz pat 140 stāvvadi un 12000 radiatori).
Programmu papildina tipisku attēla fragmentu (bloku) bibliotēka, tādu kā stāvvadi, dzīvojamās mājas sistēmas un kolektora elementi palīdz ātri izveidot instalācijas diagrammu. Turklāt lietotājam ir iespēja definēt praktiski neierobežotu skaitu bloku, kas sastāv no brīvi atlasītiem attēla fragmentiem. Šādus blokus pēc tam iespējams izmantot turpmākajos projektos.
Pateicoties brīvi atlasītu attēla fragmentu kopēšanas funkcijai, iespējams, piemēram, ievadīt instalācijas diagrammas fragmentu visā stāvā (attiecīgie stāvvadi vai kolektoru sistēmas) un tad automātiski izveidot diagrammu attiecīgajiem stāviem.

 

Tabulā zemāk norādītas KAN C.O. programmas funkcijas, atkarībā no tās versijas

  3.6 3.8 4.0 basic 4.1 basic 6.0 basic 6.0 Pro
Celtniecības moduļu imports no Autodesk® Revit®          
Instalācijas projekta eksports uz Autodesk® Revit®          

Instalācijas trīsdimensiju vizualizācija

(sk. piederumu prasības)

       
Iespēja kontrolēt stāvu izvietojuma pareizību        
Automātiska apsildāmo grīdu spirāles cauruļu rasēšana        
Iespēja projektēt instalācijas ar siltuma apmaiņas punktiem    
Iespēja izmantot ar siltuma apmaiņas punktiem saderīgas siltuma uzglabāšanas tvertnes    
Iespēja izmantot hidrauliskos izlīdzinātājus    
Viencaurules instalācijas projektēšana  
Cauruļvadu armatūras izkārtojuma izveide    
Esošo instalāciju regulēšana
Jaunu instalāciju projektēšana
Četru cauruļvadu instalāciju projektēšana    
Tradicionālo divcauruļu instalāciju projektēšana
Projektēšana uz projekcijskatiem    
Projektēšana uz instalācijas diagrammām
Celtniecības moduļu ielāde no programmas ar siltuma slodzes rezultātiem    
Telpu saraksta ielāde no programmas ar siltuma slodzes aprēķina rezultātiem
Iespēja rasēt celtniecības moduļus (sienas, logus un durvis)    
Automātiska stāvvadu paplašinājuma izveide uz projekcijskata rasējumu pamata    
Kritisko ūdens aprites ciklu vizualizācija    
Noklusējuma datu izmantošanas sistēma    
Grafiskais redaktors
Palīglīnijas, kas norāda raksturīgos punktus    
Vadu rasēšana pāros (enerģijas apgāde - atpakaļ)    
Cauruļu rasēšana ar nepārtrauktu lauzto līniju    
Automātiska radiatoru novietošana zem logiem    
Automātiska radiatoru pievienošana padeves caurulēm    
Attēla fragmentu kopēšana viena stāva mērogā un uz nākamiem stāviem
Rasējuma daļu spoguļattēla veidošana
Tipveida instalācijas daļu gatavie bloki
Iespēja izveidot sev pielāgotus blokus
Paplašinātas tabulu rediģēšanas funkcijas    
Funkcija "Atrast un Aizstāt" tabulās
Kļūdu diagnostika
Paplašināta kļūdu diagnostika    
Noklusējuma datu definēšana visiem ierīču tipiem    
Atsevišķu ierīču attēli no kataloga ar ieteikumiem tabulā    
Grīdas apsildes projektēšana
Radiatora jauda, ņemot vērā siltuma guvumu no pievadēm grīdas sildītājiem    
No projekta neatkarīgs grīdas apsildes kalkulators
Grīdas sildītāju cauruļu diametra un izvietojuma izvēle
Instalācijas kabeļu diametra izvēle
Radiatoru izvēle (katalogs 55 tūkst.)
Armatūras izvēle
Instalācijas kopējā spiediena zuduma aprēķins

Spiediena pārpalikuma samazināšana aprites ciklos, izvēloties vārstu priekšiestatījumus vai plūsmas mērītājus

Spiediena atšķirību regulatora un plūsmas iestatījumu izvēle

Prasību ievērošana attiecībā uz termostatisko vārstu autoritātēm
Sūkņu grupu izvēle  
Sūkņu izvēle
Iespēja izmantot divkāršos kolektorus  

Datu ievadīšana

Pateicoties grafiskajam projektēšanas procesam, informācija par projektējamo instalāciju tiek ievadīta instalācijas diagrammas rasējumā un projekcijskatā. Nepieciešamā informācija par rasējamo elementu tiek iekļauta tabulās, kas saistītas ar instalācijas diagrammu vai projekcijskatu. Līdz ar to iespējams rediģēt gan atsevišķas caurules, radiatorus un armatūras, gan visas atlasītās grupas. Ar katru ievadīto elementu ir saistīta pareizības kontroles sistēma un atbalsta sistēma, kas palīdz iegūt informāciju par ievadīto lielumu vai atsauci uz attiecīgajiem kataloga datiem.

Lai veicinātu datu ievadīšanu, programma tikusi aprīkota ar:

 • Vienlaicīgu vairāk nekā viena sistēmas elementa rediģēšanu.
 • Iespēju izmantot gatavus blokus.
 • Inteliģentu jebkura attēla fragmenta horizontālas (dzīvojamo māju sistēmas) vai vertikālas (tradicionālas vertikālās sistēmas) kopēšanas funkcija kopā ar automātisku telpu un cauruļu trašu pārnumurēšanu.
 • Iespēju definēt neierobežotu atsevišķu bloku skaitu, kas sastāv no brīvi atlasītiem attēla fragmentiem.
 • Ātru pieeju palīginformācijai, kas saistīta ar ievadītajām vērtībām.
 • Ātru pieeju visbiežāk aplūkotajiem sistēmas elementiem ar uznirstošo pogu aplikāciju.
 • Dinamisku attēlā esošo datu saistīšanas funkciju ar atbilstošiem datiem tabulā.
 • Atbalsta sistēmu armatūras, radiatoru un citu instalācijas elementu savienošanai, izmantojot caurules.
 • Automātisku vertikālo sistēmu izveidi, pamatojoties uz projekcijskatu.
 • Datu rediģēšanu tabulas veidā, lai individuāli noteiktu vairāku vienlaicīgi izvēlētu attēla elementu parametrus. Dinamiska attēla un datu tabulas sasaiste nodrošina, ka tabulā rediģējamais elements tiek izcelts ar uznirstošās aplikācijas palīdzību.

Ievadīto datu pareizības kontrole

 • Ar katru ievadīto elementu ir saistīta datu pareizības kontroles un atbalsta sistēma, kas ļauj iegūt informāciju par ievadīto lielumu vai norādītajiem kataloga datiem.
 • Programma signalizē par hidrauliskām neatbilstībām projektētajā instalācijā.

.

Grafiskais redaktors

Projekta izstrādei ir nepieciešams tehniskais rasējums ar izstrādātu telpu izklājumu.
To programmā iespējams izveidot manuāli vai ielādēt kopā ar moduļiem no OZC programmas. Ja OZC programmā ticis izveidots ēkas trīsdimensiju celtniecības modelis, tad C.O. programmā tiks ielādēti attēli kopā ar rezultātiem. Tabulāri ievadītā ēka tiks ielādēta kā telpu saraksts ar rezultātiem.

Visērtākais darba režīms, lai pilnībā izmantotu sadarbības iespējas starp OZC un C.O. programmām.

 1. Celtniecības modeļu ielādēšana ar OZC prorammu no failiem, piem. DWG, DXF, WMF un JPG.
 2. Ēkas modeļa izklājums ar OZC programmu un siltuma aprēķinu izstrāde.
 3. OZC programmas rezultātu ielāde C.O. programmā (siltuma slodzes vērtības, kā arī.
 4. Instalāciju izklājums C.O. programmā un aprēķinu veikšana.

Instalācijas projektēšana iespējama tikai uz diagrammas rasējuma, tikai uz projekcijskata vai daļēji uz diagrammas rasējuma un daļēji uz projekcijskata. Rasējot uz projekcijskata, C.O. programma automātiski veido vienkāršus cauruļu daļu paplašinājumus, kas „savieno” atsevišķas projekcijas. C.O. programma, sākot ar 6.0 versiju, tikusi aprīkota ar instalācijas vizualizācijas trīsdimensiju moduli, kas ir analoga versija tam ēkas vizualizācijas modulim, kas pieejams KAN OZC programmā, sākot no 6.0. versijas.

Funkcijas rasēšanas atbalstam

 • Peles kursoram ir neliela attēla forma, kas satura ziņā atbilst dotajā brīdī izmantotajai funkcijai.
 • Displejā redzamās palīglīnijas rosina automātisku savienojumu ar raksturīgiem punktiem (piem. radiatoru pieslēguma punktiem).
 • Vadus iespējams rasēt pāros enerģijas apgāde/atpakaļ ar norādītu attālumu, kas, nepieciešamības gadījumā, automātiski pielāgojas pievienotajām ierīcēm (piem. radiatoru pieslēguma punktu attālumam).
 • Cauruļu rasēšana ar nepārtrauktu lauzto līniju samazina nepieciešamo klikšķu skaitu ar peli.
 • Automātiska radiatoru novietošana zem logiem.
 • Automātiska radiatoru pievienošana pie sadales caurulēm ar apakšējo pieslēgumu.
 • Iespēja kopēt jebkuru rasējuma fragmentu viena stāva mērogā vai uz nākamiem stāviem.
 • Iespēja veidot rasējuma daļu spoguļattēlus.
 • Iespēja izmantot jau gatavos blokus. Programmu papildina tipisku attēla fragmentu (bloku) bibliotēka, tādu kā stāvvadi, dzīvojamās mājas sistēmas un kolektora elementi, kas ļauj ātri izveidot instalācijas diagrammu.
 • Iespēja definēt praktiski neierobežotu skaitu bloku, kas sastāv no brīvi atlasītiem attēla fragmentiem. Šādus blokus pēc tam iespējams izmantot turpmākajos projektos.

Noklusējuma datu pārmantošanas sistēma

Ievērojama daļa parametru, kas tiek ievadīti ēkas definēšanas sākumā, ir visai ēkai raksturīgi dati (tā sauktie noklusējuma dati). Ievadot vispārīgus datus, lietotājam ir iespēja katrai ierīcei definēt, citu starpā, kataloga noklusējuma simbolu. Šis simbols automātiski tiek piešķirts jebkurai rasējumā ievietotajai ierīcei. Iepriekš definēto kataloga noklusējuma simbolu iespējams mainīt jebkurā laikā arī pēc ierīces ievietošanas rasējumā. Mainot ierīces simbolu vispārējos datos, tiek mainīti visi dotā tipa ierīču simboli, ja vien ierīcei nav ievadīts "stingrs" simbols.

Dati tiek rediģēti tabulā, kas vienlaicīgi ļauj norādīt parametrus vairākiem rasējuma elementiem. Kad tabula tiek saistīta ar rasējumu, tabulā rediģētais elements tiek izcelts uz instalācijas diagrammas.

Datu pārmantošanas sistēma ļauj:

 • ievērojami ietaupīt laiku datu ievadīšanas etapa laikā (tiek novērsta vairākkārtēja atkārtotu datu ievadīšanas nepieciešamība),
 • ļoti ātri nomainīt datus gadījumos, kad mainās projektēšanas pieņēmumi vai tiek izstrādāti alternatīvi projekti.

Grīdas sildītāju projektēšana

Programma ir aprīkota ar iebūvētu grīdas sildītāju projektēšanas moduli, kas ir neatņemama centrālās apkures instalācijas grafiskās projektēšanas sistēmas daļa. Pirmais grīdas sildītāju projektēšanas posms ir griestu pārseguma konstrukcijas noteikšana, kurā atrodas spirāles caurules. Programmas katalogi ir aprīkoti ar populārākajiem grīdas apsildes sistēmu datiem, kuru sastāvā ietilpst, citu starpā, caurules, sistēmas plātnes, siltuma un mitruma izolācijas, kabeļu nostiprināšanas sistēmas. Pastāv iespēja izveidot visu visbiežāk sastopamo konstrukciju katalogu, kuras pēc tam var izmantot turpmākajos projektos. Programma veic aprēķinus saskaņā ar Polijas standarta PN-EN 1264 prasībām. Grīdas apsildīšana tiek projektēta, pamatojoties uz izvēlēto mitro vai sauso sistēmu un noteikto grīdas struktūru. Konstrukcijas dati tiek ievadīti kā noklusējuma dati, kas raksturīgi izvēlētajam ražotājam ar iespēju veikt individuālu griestu pārseguma siltināšanas projektēšanu.

Grīdas sildītāja veiktspējas provizoriskos aprēķinus iespējams veikt tūlīt pēc sildītāja konstrukcijas datu ievadīšanas. Tas palīdz orientējoši izvērtēt sildītāja termiskās lietderības koeficientu, grīdvirsmas temperatūru un citus parametrus. Iegūtie rezultāti var būt noderīgi, projektējot sildītājus konkrētās telpās.

Ievadot grīdas sildītājus instalācijas diagrammā, nepieciešams norādīt informāciju par sildītāja veidu, tā siltuma atdevi telpā un sildītajam paredzēto grīdas virsmu. Aprēķinu gaitā programma pati pieņem cilpas cauruļu izvietojuma attālumu, nosaka faktisko sildītāja virsmas platību un spirāles cauruļu garumu.

Automātiska cilpas cauruļu rasēšana

Programma tikusi aprīkota ar apsildes cauruļu guldīšanas automātiskā rasējuma funkciju gliemeža sistēmā.

Visu grīdas sildītāju cilpas tiek rasētas stāvu projekcijskatos, ievērojot pieplūdes un atpakaļgaitas cauruļu izvietojumu un norādīto attālumu starp caurulēm visur, kur tas ir iespējams gan primārajā zonā, gan malu zonā.

Programma veic arī precīzus iegūtās spirāles caurules garuma aprēķinus.

Datu un aprēķinu rezultātu kontrole

Datu ievadīšanas laikā programma nepārtraukti kontrolē to pareizību. Tas palīdz ievērojami samazināt kļūdu daudzumu. Aprēķinu laikā tiek veikta pilnīga datu pareizības kontrole. Kontroles rezultātā tiek izstrādāts konstatēto kļūdu saraksts, kurā iekļauta informācija par kļūdas tipu un atrašanās vietu. Bagātā kļūdu diagnostika ļauj projektētājam pilnībā novērtēt projekta kvalitāti. Programma ir aprīkota ar ātru meklēšanas mehānismu, kas norāda kļūdas atrašanās vietu (automātiski atrod tabulas, rindas un kolonnas ar nepareiziem datiem un identificē nepareizas instalācijas diametra sastāvdaļas).

Aprēķinu rezultāti

Aprēķinu rezultāti tiek prezentēti gan tabulas, gan grafiskā formātā. Atsevišķu instalācijas komponentu iezīmju formātu iespējams brīvi modificēt (iezīmēto daudzumu, krāsu, burtu lielumu u.tml. izvēle).

Tabulu saturu iespējams formatēt (rādīt kolonnu un rindu izvēli, burtu lieluma izvēle) un kārtot atbilstoši brīvi izvēlētam filtram.

Tabulās norādīti vispārīgi rezultāti, kā arī detalizēti atsevišķu ierīču un aprites ciklu rezultāti un materiālu apkopojums.

Rezultātu attēlos parādās etiķetes, kas satur raksturīgākos datus par norādīto ierīci. Etiķetes ir pilnībā formatējamas. Tajās iespējams izvietot visus rezultātus, kas pieejami par attiecīgo ierīci. Iespēja saglabāt etiķešu formātus ļauj nekavējoties atgriezties pie izvēlētās attēla apraksta formas.

Aprēķinu rezultātus iespējams nosūtīt uz ploteri vai printeri. Lietotājs var izvēlēties grafiskās attēlošanas mērogu, kā arī izmantot izdrukas priekšskatījuma funkciju, kas ļauj pārbaudīt instalācijas diagrammu pirms drukāšanas.
Lielākus attēlus, kas nesatilpst uz vienas papīra lapas, programma izdrukā vai grafiski attēlo fragmentos, kurus pēc tam iespējams savietot vienā izdrukā, līdz ar to ar parastu A4 printeri var iegūt pat liela izmēra attēlus. Programma ir aprīkota ar funkciju, lai saglabātu rasējumus DXF vai DWG formātā. Šādi saglabātus rasējumus pēc tam var ielādēt tādās programmās kā Auto CAD.

Tabulas ar aprēķinu rezultātiem var izdrukāt un pārvietot uz citām aplikācijām, kas darbojas Windows vidē (piemēram, izklājlapa, tekstapstrādes programma u.tml.).

Instalācijas trīsdimensiju vizualizācija

C.O. programma, sākot ar 6.0 versiju, tikusi aprīkota ar instalācijas vizualizācijas trīsdimensiju moduli, kas ir analoga versija tam ēkas vizualizācijas modulim, kas pieejams KAN OZC programmā, sākot no 6.0. versijas. Tādēļ jaunākā KAN C.O. programmas versija tikusi apzīmēta ar 6.0. Rīki lieliski palīdz orientēties projektā un ļauj nekavējoties novērtēt savienojumu kvalitāti. Instalācijas elementus iespējams pārvietot vertikāli.

Celtniecības moduļu imports no Autodesk® Revit®

Funkcija palīdz C.O. programmā izveidot projekcijskatu sistēmu, kas atbilst līmeņiem, kuros Autodesk® Revit® tika definētas telpas. Datu pārnešana notiek ar Autodesk® Revit® sastādītu failu, izmantojot KAN gbXML spraudni.

'

Instalācijas projekta eksports uz Autodesk® Revit®

Funkcija ļauj eksportēt instalācijas projektu uz failu, kuru vēlāk iespējams ielādēt programmā Autodesk® Revit®, izmantojot KAN C.O. for Revit spraudni.

Funkcija nodrošina datu vai rezultātu eksportēšanu. Datu eksportēšana ļauj saglabāt pat nepilnīgu instalācijas projektu (nepārrēķinot). Rezultātu eksportēšana ļauj izmantot Autodesk® Revit® piemeklēto cauruļu un ierīču tehniskos datus, piemēram, cauruļu diametru, vārstu iestatījumus, sildītāju izmērus grīdas apsildes sistēmā. Turklāt, pieejami ir tādi fizikālie lielumi kā, piemēram, siltumnesēja ātrums, sildītāja jauda vai spiediena zudumi.

Instalācijas aksonometriskā projekcija

C.O. programmas 4.0. versija un jaunākas tikušas aprīkotas ar cauruļu tīkla aksonometriskās projekcijas attēlu, kas ļauj ātri apskatīt visu instalāciju un pārbaudīt ievadīto datu pareizību. Projektētājs ir spējīgs novērtēt instalācijas uzstādīšanas pareizību, pārbaudot cauruļu un citu elementu līmeni attiecībā pret visas ēkas konstrukciju. Aksonometriska projekcija ļauj iestatīt dotā tipa elementu redzamību, piemēram, radiatoru, telpas zonu un sašaurināt skatījuma attēlu līdz vienam stāvam.

Tehniskās prasības

Programma darbojas MS Windows vidē (Vista, 7, 8, 8.1, 10) 32 bit un 64 bit. Minimālās piederumu prasības:
- procesors 1200 MHz,
- 1 GB RAM,
- krāsainais monitors ar minimālo izšķirtspēju 1024x768,
- 200 MB brīvās vietas cietajā diskā,
- videokarte, kas ir saderīga ar OpenGL 2.0 un jaunākām versijām jeb:
visām jaunajām, tirgū pieejamajām videokartēm jāatbilst minimālo piederumu prasībām; videokartes integrētas galvenajā platē: minimums GMA 500;

Tehnsikās prasības 3D redaktoram

Prasības vertikālā ekrāna izšķirtspējai:
- minimālā - 768 punkti,
- pietiekama ērtam darbam - 900 punkti,
- visērtākā - 1080 punkti.

Prasības sistēmas fontu iestatījumiem:
- Windows Vista, 7, 8 - fonti "mazāki 100%",
- Windows XP - fonti "normāli".

Datoram jābūt aprīkotam ar videokarti, kas atbalsta OpenGL tehnoloģijas versiju:
- minimālā 2.0,
- pietiekama ērtam darbam: 3.3 un augstāka.


Kā pārbaudīt, kāds videokartes modelis atrodas manā datorā?
- Windows Vista, 7, 8: Vadības panelis/Sistēma/Ierīču pārvaldnieks/Videokartes,
- Windows XP: Vadības panelis/Sistēma/Piederumi/Ierīču pārvaldnieks/Videokartes.

 

Videokartes, kas netiek rekomendētas, neatbalsta OpenGL 2.0 (saskaņā ar ražotāja datiem) tehnoloģiju un 3D nedarbosies:

 ATI/AMD:
•   ATI Rage
•   Original "ATI Radeon", jak i Radeon DDR, Radeon 7000, Radeon VE, LE,
•   Mobility Radeon 7500, 9000
•   Radeon 8500, 9000, 9200 and 9250.

Nvidia:
•   Riva, Riva TNT 1 i 2, Vanta,
•   GeForce256, GeForce2, GeForce3, GeForce4, GeForce FX
•   Quadro
•   Quadro NVS (50, 100, 200, 210S, 280)

Intel:
•   Intel740
•   Extreme Graphics (1-2)
•   GMA 900, 950
•   GMA 3100, GMA 3150
•   HD Graphics (Rok 2010)
•   HD Graphics (CPU Sandy Bridge) (Rok 2011)
•   HD Graphics 2000
•   HD Graphics 2500
•   HD Graphics 3000
•   HD Graphics P3000
    un lielākā daļa integrēto

 

Kartes, kas atbalsta OpenGL 3.3 (rekomendētās)

ATI/AMD:
- Radeon HD 2000 series.
- Radeon HD 3450-3650, Radeon Mobility HD 2000 and 3000 series.
- Radeon HD 3690-3870.
- Radeon HD 4000 series.
- FireStream

Nvidia:
- GeForce 8 (GeForce 8xxx)
- GeForce 9 (GeForce 9xxx)
- GeForce 100 Series
- GeForce 200 Series
- GeForce 300 Series
- Quadro FX (x600) Series
- Quadro FX (x700) Series
- Quadro FX (x800) Series
- Quadro NVS (290 - 300)

Intel:
- HD Graphics 4000
- HD Graphics P4000
- HD Graphics 4200
- HD Graphics 4400
- HD Graphics 4600
- HD Graphics 5000
- Iris Graphics 5100
- Iris Pro Graphics 5200

OpenGl 4.2
- FirePro Workstation
- FirePro Server

OpenGl 4.3 un lielākas
ATI/AMD:

- Radeon HD 5000 series
- Radeon HD 6000 series
- Radeon HD 7000 series
- Radeon HD 8000 series
- Radeon HD 9000 series

Nvidia:
- GeForce 400 Series
- GeForce 500 Series
- GeForce 600 Series
- GeForce 700 Series
- Quadro x000
- Quadro Kxxx Series
- Quadro NVS (310 - 510)

Avots Wikipedia:

Kartes ar AMD mikroshēmojumu
Kartes ar Intel mikroshēmojumu
Kartes ar nVidia mikroshēmojumu
Kartes, kas atbalsta OpenGL 2.0 (pietiekamas)

ATI/AMD:
- Mobility Radeon 9600, 9700
- Radeon X300, X550, X600
- Radeon X700–X850.
- Radeon
X1300–X1950

Nvidia:
- GeForce 6 (GeForce 6xxx)
- GeForce 7 (GeForce 7xxx)
- Quadro FX Series
- Quadro FX (x300) Series
- Quadro FX (x400) Series
- Quadro FX (x500) Series
- Quadro NVS 285

Intel:
- GMA 500
- GMA 600
- GMA 3000
- GMA 3600
- GMA 3650
- GMA X3000 - X3500
- GMA 4500
- GMA X4500
- GMA X4500HD
- GMA 4500MHD