KAN-therm: Savienošanas tehnika
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Savienošanas tehnika

Daudzslāņu cauruļu savienošanas pamatmetode KAN-therm ultraPRESS sistēmā ir "press" iespīlēšanas tehnika ar iepresētu tērauda gredzenu. Cauruļu pievienošanai pie ierīcēm un armatūrai var būt arī lietoti iespīlēšanas sagriežami savienojumi.

ultraPRESS savienojums ir saistīts ar tērauda gredzena, novietota uz savienojuma īscaurules, iepresēšanu uz caurules un savienojuma. Īscaurule ir apgādāta ar O-Ring blīvējumu no sintētiskā kaučuka EPDM, izturīga pret augstām temperatūrām un spiedienu. Gredzens var būt iespīlēts ar rokas vai elektrisko spīli, kura ir apgādāta, atkarīgi no caurules diametra, ar "U", "C" vai "TH" profila spailēm (iespīlēšanas standarts). Tāds savienojuma veids atļauj novietot instalāciju būvniecības starpsienās (grīdā un zem apmetumā).

1. PEXCc vai PE-RT cauruli atgriezt perpendikulāri asij, uz attiecīga garuma, lietojot šķēres, paredzētas plastmasas caurulēm.

2. Attiecīgi noformēt cauruli. Liekt lietojot ārējo vai iekšējo atsperi. Ievērot minimālu liekšanas rādiusu R > 5 Dz. Lietojot mehānisko liekšanas ierīci, diametriem 14-20 mm liekšanas rādiuss R > 3,5 Dz.

 

3. Kalibrēt cauruli un fāzēt tās iekšējo  malu ar kalibratoru. Nedrīkst iztraucēt alumīnija slāni. Caurules mala nevar būt negluda vai ar skrambām. ultraPRESS fitinga savienošanas gadījumā šo etapu var palaist.

4. Iebāzt cauruli savienojumā līdz pretestībai. Pārbaudīt novietošanas dziļumu - kontroles caurums jābūt pilnīgi slēgts caurulē.

 

 

5. Novietot spīles spailes perpendikulāri uz tērauda gredzena, lai kontaktētu ar savienojuma uzmavu. Uzmava nevar būt apņemta ar "U" profila spailēm. Gadījumā, kad ir izmantotas spailes "TH", dabisks ierīces bāzes punkts ir fitinga uzmava.

6. Iedarbināt preses dzinēju un izpildīt savienojumu. Iepresēšanas process turpinās līdz pilnīgai spailes slēgšanai. Gredzens uz caurules var būt iepresēts tikai vienu reizi. 

 

7. Atbloķēt spailes un noņemt ierīci no iespīlēta gredzena. Savienojums ir gatavs spiediena pārbaudei.